Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Pątnów

Kierownictwo Urzędu

Jacek Olczyk - Wójt Gminy Pątnów

pokój: 104 A   tel.: 43 886 52 50   e-mail: [email protected]

Iwona Napieraj - Sekretarz Gminy Pątnów / Zastępca Wójta Gminy

pokój: 102   tel.: 43 886 52 50 wew. 25   e-mail: [email protected]

Dokumenty do pobrania

Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu
Aleksandra Kasprzak - Skarbnik Gminy Pątnów

pokój: 012   tel.: 43 886 52 50 wew. 23   e-mail: [email protected]

Referat Ogólny

Iwona Napieraj - Sekretarz Gminy Pątnów / Zastępca Wójta Gminy Pątnów

pokój: 102   tel.: 43 886 52 50 wew. 25   e-mail: [email protected]

Dokumenty do pobrania

Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu
Aldona Mirowska-Konieczna - Inspektor ds. Obsługi Rady, Gospodarki Mieniem Komunalnym

pokój: 101   tel.: 43 886 52 50 wew. 21   e-mail: [email protected]

Dokumenty do pobrania

Beata Dudek-Smolnik - Inspektor ds. Kadr, Ochrony Informacji Niejawnych i Działalności Gospodarczej

pokój: 110   tel.: 43 886 52 50 wew. 22   e-mail: [email protected]

Dokumenty do pobrania

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej EwidencjiCEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczejCEIDG-PN PełnomocnictwaCEIDG-POPR Korekta wniosku do CEIDGCEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowychCEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarczaCEIDG-SC Udział w spółkach cywilnychCEIDG-ZS Zarządca sukcesyjnyZałącznik ZUS-ZCNAZałącznik ZUS-ZIUAZałącznik ZUS-ZUAZałącznik ZUS-ZWUAInstrukcja wypełniania formularza ZUS_ZCNAInstrukcja wypełniania formularza ZUS-ZIUAInstrukcja wypełniania formularza ZUS-ZUAInstrukcja wypełniania formularza ZUS-ZWUAInstrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1Sprawozdania z dofinansowania / realizacji projektu część ASprawozdania z dofinansowania / realizacji projektu część BSprawozdania z dofinansowania / realizacji projektu część COświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (pdf)Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (docx)Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (pdf)Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (docx)Formularz-informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf)Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (docx)Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (pdf)Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (pdf)Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (docx)Wniosek o zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowychWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowychOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 r. (doc)Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 r. (pdf)
Przemysław Wiśniewski - Inspektor ds. Obsługi Informatycznej

pokój: 101   tel.: 43 886 52 50 wew. 21   e-mail: [email protected]

Paulina Janicka - Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu i Promocji Gminy

pokój: 104   tel.: 43 886 52 50 wew. 19   e-mail: [email protected] lub [email protected]

Jagoda Głąb - Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

pokój: 103   tel.: 43 886 52 50 wew. 11   e-mail: [email protected]

Referat Inwestycji i Rozwoju

Joanna Pazgan - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

pokój: 203   tel.: 43 886 52 50 wew. 20   e-mail: [email protected]

Bożena Pietrzak – Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, BHP i Drogownictwa

pokój: 201   tel.: 43 886 52 50 wew. 15   e-mail: [email protected]

Bernard Drygała - Konserwator Wodociągów

tel.: 43 886 52 50   tel. kom.: +48 693 571 616

Referat Finansowy

Aleksandra Kasprzak - Skarbnik Gminy Pątnów

pokój: 012   tel.: 43 886 52 50 wew. 23   e-mail: [email protected]

Magdalena Gmyrek - Inspektor ds. Płac i Ubezpieczeń

pokój: 006   tel.: 43 886 52 50 wew. 26   e-mail: [email protected]

Katarzyna Janicka - Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

pokój: 007   tel.: 43 886 52 50 wew. 24   e-mail: [email protected]

Iwona Kalemba - Inspektor ds. Obsługi Kadrowo-Płacowej Oświaty

pokój: 014   tel.: 43 886 52 50 wew. 27   e-mail: [email protected]

Dorota Biegańska - Inspektor ds. Obsługi Kadrowo-Księgowej Oświaty

pokój: 014   tel.: 43 886 52 50 wew. 27   e-mail: [email protected]

Anita Smolarz - Inspektor ds. Księgowości Budżetowej i Ewidencji Majątku

pokój: 007   tel.: 43 886 52 50 wew. 29   e-mail: [email protected]

Danuta Mosiala - Inspektor ds. Obsługi Kasy, Rozliczania Wody i Inwentaryzacji

pokój: 015   tel.: 43 886 52 50 wew. 13   e-mail: [email protected]

Monika Foryś - Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

pokój: 006   tel.: 43 886 52 50 wew. 29   e-mail: [email protected]

Urząd Stanu Cywilnego