Bezpieczeństwo

Sprawdź autobus  (usługa online) badania techniczne;bus;autokar;dane autobusuTelefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie pomocy dzieciom – infolinia dla rodziców; pomoc;Fundacja Dajemy Dzieciom SiłęTelefon zaufania dla dzieci i młodzieży – infolinia problemy;Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Studia

mLegitymacja studencka  (usługa online) legitymacja;mlegitymacja;szkoła;uczelnia;studia;student;uczeń;mobywatelSkorzystaj z dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (usługa online) dofinansowanie, nauka w kolegium, nauka w szkole policealnej, nauka w szkole wyższej, przewód doktorskiSzukasz kwalifikacji – skorzystaj z portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK)  (usługa online) uczelnia;kierunek;ZRK;RejestrUzyskaj zaświadczenia o przebiegu lub ukończeniu studiów  (usługa online) potwierdzenie wykształcenia;uczelniaWybierz Studia – portal informacyjny  (usługa online) uczelnia;kierunek

Szkolenia

Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia osoby wspomagającej pracownika z niepełnosprawnością (usługa online) dofinansowanie, pracownik z niepełnosprawnością, szkolenie dla osoby wspierającejSkorzystaj z dofinansowania do udziału w szkoleniach komputerowych (usługa online) dofinansowanie, szkolenia dla osób niepełnosprawnych, szkolenie komputeroweSkorzystaj z dofinansowania do udziału w szkoleniach organizowanych przez PUP (usługa online) dofinansowanie, kwalifikacje zawodowe, niepełnosprawny pracownik, szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Szkoła

mLegitymacja szkolna  (usługa online) legitymacja;mlegitymacja;szkoła;uczelnia;studia;student;uczeń;mobywatelSkorzystaj z programu „Wyprawka szkolna” wyprawka szkolna;podręcznikiUzyskaj zaświadczenie o przebiegu nauczania w szkole, która została zlikwidowana potwierdzenie wykształcenia;była szkoła;kuratorium oświatyUzyskaj zgodę na edukację domową nauka w domu;opinia poradni;zgoda dyrektora szkołyZostań rzeczoznawcą podręczników  (usługa online) Wpis na listę

Zdalne lekcje

Zdalne lekcje Lekcje

Żłobek i przedszkole

Zapisz dziecko do przedszkola rekrutacja do przedszkola;deklaracja kontynuacjiZapisz dziecko do żłobka powrót do pracy;zwolnienie z opłat