Dokumenty do pobrania

Rolnictwo
Ewidencja działalności gospodarczej
CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej EwidencjiCEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczejCEIDG-PN PełnomocnictwaCEIDG-POPR Korekta wniosku do CEIDGCEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowychCEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarczaCEIDG-SC Udział w spółkach cywilnychCEIDG-ZS Zarządca sukcesyjnyZałącznik ZUS-ZCNAZałącznik ZUS-ZIUAZałącznik ZUS-ZUAZałącznik ZUS-ZWUAInstrukcja wypełniania formularza ZUS_ZCNAInstrukcja wypełniania formularza ZUS-ZIUAInstrukcja wypełniania formularza ZUS-ZUAInstrukcja wypełniania formularza ZUS-ZWUAInstrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1Sprawozdania z dofinansowania / realizacji projektu część ASprawozdania z dofinansowania / realizacji projektu część BSprawozdania z dofinansowania / realizacji projektu część COświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (pdf)Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (docx)Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (pdf)Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (docx)Formularz-informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf)Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (docx)Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (pdf)Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (pdf)Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (docx)Wniosek o zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowychWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowychOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r. (doc)Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r. (pdf)
Pomoc społeczna
Wniosek o wypłatę Dodatku OsłonowegoKlauzula Informacyjna do wniosku o wypłatę Dodatku OsłonowegoWniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry startZaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkołyOświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkaniaOświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki w placówce zapewniającej całodobową opiekęOświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkaniaOświadczenie o wysokości składek na świadczene zdrowotneOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnegoOświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczyOświadczenie o dochodach swoich albo członka rodzinyWniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiegoWniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dzieckaWniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnegoWniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnegoWniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnegoWniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczegoWniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnegoWniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczegoWniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Formularze oświadczeń majątkowych
Gminna Biblioteka Publiczna w Pątnowie