Zespół Folklorystyczny z Popowic

Zespół Folklorystyczny z Popowic powstał w 1989 r. z inicjatywy Wandy Majtyki i Edwardy Lach. Od samego początku Zespół opieką artystyczną otoczyła Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba. Instruktorem muzycznym początkowo był muzyk, folklorysta, absolwent Szkoły Muzycznej w Łodzi – Marek Dera.

Pierwszy występ Zespołu na terenie gminy odbył się w tym samym roku w Pątnowie z okazji Święta Ludowego. Po zaledwie pięciu latach działalności Zespół doświadczył prawdziwej sławy: do Popowic zaczęła przyjeżdżać telewizja oraz dziennikarze Polskiego Radia.

Do 2018 r. kierownikiem, autorką większości skeczy, sztuk obrzędowych, a także reżyserem i scenarzystą widowisk była Edwarda Lach, którą po śmierci zastąpiła Dorota Pęcherz.

Ponad trzydziestoletnia działalność Zespołu na rzecz rodzimej kultury była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana na najważniejszych sejmikach teatrów ludowych oraz przeglądach zespołów ludowych i śpiewaczych w Polsce. Dorobek twórczy członków Zespołu jest bardzo urozmaicony. Oprócz sztuk obrzędowych, Zespół pisał i wystawiał na deskach także skecze kabaretowe, gawędy, monologi i pieśni.