MOD Ogniki w Pątnowie

Początki powstania Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Ogniki” przypadają na 17.02.2007 r. kiedy to kapelmistrz Bogdan Krzak rozpoczął naukę gry na instrumentach z 30-ma osobami były to dzieci i młodzież szkolna. Filarem orkiestry są jej członkowie od najmłodszych po dorosłych już dzisiaj ludzi. Inicjatorem powstania orkiestry w gminie był ówczesny wójt Grzegorz Smugowski. Obecny wójt Jacek Olczyk wspiera działalność orkiestry oraz stwarza szanse dla dalszego jej rozwoju. Dzięki temu Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Ogniki” rozsławia Gminę Pątnów. Od samego początku „Ogniki” działają przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pątnowie.

Młodzieżową Orkiestrę Dętą „Ogniki” najczęściej można usłyszeć podczas różnych świąt kościelnych, festynów. Biorą udział w przeglądach powiatowych, wojewódzkich. Uświetniają różne obchody rocznicowe i wiele innych imprez, które odbywają się na terenie naszej gminy, powiatu i poza jej granicami. Orkiestra nagrała dwie płyty CD z popularnymi utworami na instrumenty dęte. Od lat cieszy się nieustanną popularnością wśród mieszkańców gminy Pątnów i całego powiatu wieluńskiego.

Większą ilość instrumentów jak klarnet, saksofon altowy, trąbkę, gitarę basową, baryton, tenor, puzon, zestaw perkusyjny, puzon, saxshorn tenorowy i inne instrumenty, zakupiono z budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie. Biblioteka pieniądze na potrzeby orkiestry otrzymuje w formie dotacji z Urzędu Gminy Pątnów.

Każdego roku na początku wakacji orkiestra bierze udział w warsztatach muzycznych w „Nadwarciańskim Grodzie”. Poza nauką gry i poznawaniem nowych utworów, odbywa się też nauka chodzenia w szyku marszowym oraz próby maszerowania z jednoczesną grą. Ta umiejętność jest bardzo przydatna i często wykorzystywana przez orkiestrę.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Ogniki” występuje w jednolitych strojach, nawiązujących barwami do herbu gminy Pątnów. Orkiestra ta założona została z pasji, z myśli o tym, by powstało coś nowego, innego, coś dającego lokalnej społeczności poczucie wspólnoty, a jednocześnie rozwijającego nieodkryte dotychczas w dzieciach i młodzieży zdolności.

Wspólne próby odbywają się w przekazanej na potrzeby orkiestry sali byłej szkoły w Załęczu Wielkim. Indywidualne próby, odbywają się w szkołach w Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym.

Brzmienie orkiestry fascynuje słuchaczy biorących udział w występach, młodzi muzycy idealnie współpracują ze sobą, zachwyca czyste, zgodne współbrzmienie instrumentów, tworzące miłą dla ucha harmonię.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Ogniki” w 2018 roku otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. MOD „Ogniki” jako jedyny tego typu zespół w województwie łódzkim otrzymał takie wyróżnienie.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Ogniki” jest dumą mieszkańców gminy, wspaniałą wizytówką naszej gminy. Wielokrotnie nagradzana w różnych konkursach, przeglądach. Repertuar orkiestry to ponad 30 utworów obejmujących muzykę religijną, marszową, filmową i popularne przeboje.

Ważniejsze występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Ogniki”:

2019 r.

◦ Występ – Kałuże – Źródełko objawienia,
◦ Jubileusz 90-lecia OSP w Popowicach,
◦ Poświęcenie wozu OSP w Pątnowie,
◦ Koncert na zakończenie warsztatów w Załęczu Wielkim,
◦ Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Białej,
◦ Dożynki powiatowe w Konopnicy,
◦ 60-lecie Szkoły Podstawowej w Pątnowie,
◦ Jasełka w Szkole Podstawowej w Dzietrznikach.
2018 r.
◦ 18. Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Skrzynnie,
◦ Koncert patriotyczny z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Wieluniu,
◦ 110-lecie OSP w Rudnikach,
◦ 95-lecie OSP w Dalachowie,
◦ Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pątnowie.

2017 r.

◦ Koncert 10-lecie Orkiestry „OGNIKI” w Dzietrznikach,
◦ Powiatowy Przegląd Orkiestr Młyńsko,
◦ Dożynki w Dzietrznikach,
◦ Jubileusz par małżeńskich Dzietrzniki (USC w Pątnowie),
◦ 100-lecie OSP w Pątnowie i 100-ecie OSP w Dzietrznikach,
◦ 80-lecie Szkoły w Dzietrznikach,
◦ Święto Niepodległości w Dzietrznikach,
◦ Jasełka dla podopiecznych GOPS w Pątnowie – koncert kolęd.

2016 r.

◦ Koncert Noworoczny,
◦ Święto flagi w Wieluniu,
◦ Koncert na zakończenie warsztatów w „Nadwarciańskim Grodzie”,
◦ 60-lecie OSP w Bieńcu,
◦ Dożynki Powiatowe w Załęczu Wielkim,
◦ 10-lecie nadania imienia Jana Pawła II szkole w Załęczu Małym.

2015 r.

◦ VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę,
◦ Festyn szkolny w Pątnowie,
◦ Powiatowy Przegląd Orkiestr w Białej,
◦ Dożynki Gminne w Pątnowie.

2014 r.

◦ Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjny w Praszce,
◦ Powiatowy Dzień Strażaka w Pątnowie,
◦ Noc Świętojańska w Pątnowie,
◦ Otwarcie dworca PKS w Wieluniu,
◦ Koncert Bożonarodzeniowy w Pątnowie.

Z początkowych lat działalności orkiestry:

W 2013 r. – Obchody 150 rocznicy Bitwy pod Kluskami w powstaniu Styczniowym
w 2012 r. – VI „Lato na marszową nutę” w Dzietrzkowicach,
w 2012 r. – Przegląd Orkiestr w Kujakowicach,
w 2011 r. – Wadowice – koncert „Strażacy Bł. J.P.II w Hołdzie”,
w 2010 r. – Uroczysta sesja Rady Gminy – 20-lecie samorządności,
w 2010 r. – Występ promocyjny w Pątnowie; nowe stroje i płyta,
w 2010 r. – Nagranie płyty ”Tak to się zaczęło…”,
w 2009 r. – Jubileusz XX lat Zespołu Folklorystycznego z Popowic,
w 2008 r. – Dzień Papieski w Dzietrznikach.