Zespoły i orkiestra

Na terenie Gminy Pątnów działają dwa zespoły: Zespół Folklorystyczny z Popowic, Zespół Folklorystyczny oraz młodzieżowa Orkiestra Ogniki w Pątnowie.

Zespół Folklorystyczny z Popowic

Zespół Folklorystyczny z Popowic powstał w 1989 r. z inicjatywy Wandy Majtyki i Edwardy Lach. Od samego początku Zespół opieką artystyczną otoczyła Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba. Instruktorem muzycznym początkowo był muzyk, folklorysta, absolwent Szkoły Muzycznej w Łodzi – Marek Dera. Pierwszy występ Zespołu na terenie gminy odbył się w tym samym roku w Pątnowie z okazji Święta Ludowego. Po zaledwie pięciu latach działalności Zespół doświadczył prawdziwej sławy: do Popowic zaczęła przyjeżdżać telewizja oraz dziennikarze Polskiego Radia.

Do 2018 r. kierownikiem, autorką większości skeczy, sztuk obrzędowych, a także reżyserem i scenarzystą widowisk była Edwarda Lach, którą po śmierci zastąpiła Dorota Pęcherz. Ponad trzydziestoletnia działalność Zespołu na rzecz rodzimej kultury była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana na najważniejszych sejmikach teatrów ludowych oraz przeglądach zespołów ludowych i śpiewaczych w Polsce. Dorobek twórczy członków Zespołu jest bardzo urozmaicony. Oprócz sztuk obrzędowych, Zespół pisał i wystawiał na deskach także skecze kabaretowe, gawędy, monologi i pieśni.

Czytaj Więcej
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogniki w Pątnowie

Początki powstania Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Ogniki” przypadają na 17.02.2007 r. kiedy to kapelmistrz Bogdan Krzak rozpoczął naukę gry na instrumentach z 30-ma osobami były to dzieci i młodzież szkolna. Filarem orkiestry są jej członkowie od najmłodszych po dorosłych już dzisiaj ludzi. Inicjatorem powstania orkiestry w gminie był ówczesny wójt Grzegorz Smugowski. Obecny wójt Jacek Olczyk wspiera działalność orkiestry oraz stwarza szanse dla dalszego jej rozwoju. Dzięki temu Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Ogniki” rozsławia Gminę Pątnów. Od samego początku „Ogniki” działają przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pątnowie.

Czytaj Więcej
Zespół Załęczanie w Pątnowie

Zespół „Załęczanie” działający początkowo jako żeński chór kościelny istnieje od 1982 r. a jego repertuar skupiał się na pieśniach kościelnych z elementami ludowymi. W 2009 r. nastąpił podział na nadal działający chór kościelny oraz Zespół Ludowy. Do zespołu dołączyły członkinie miejscowego KGW.

Czytaj Więcej