KGW w Pątnowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Pątnowie w latach 60 założyła Helena Porażka reaktywowano 8 marca 2011 r. z inicjatywy sołtysa Ryszarda Kabały. Do koła przystąpiły nowe członkinie, które pod przewodnictwem Iwony Wachowskiej zaczęły działać.

Brały udział w szkoleniach, warsztatach, jarmarkach, festynach i imprezach kulturalnych. Owocem tej działalności było poświęcenie w 2012 r. sztandaru KGW. Obecnie przewodniczącą jest Małgorzata Karcz. W czasie karnawału koło organizuje dla mieszkańców bal, a dla kobiet z okazji ich święta spotkanie przy kawie. Dla upamiętnienia tradycji powitania wiosny panie z KGW odwiedzają mieszkańców z drzewkiem przyozdobionym w kolorowe wstążki.

Przy śpiewie i życzeniach świątecznych przekazują drobny upominek. Noc świętojańska jest okazją do spotkań, śpiewu i rozmów. Panie przygotowują tez dożynki, a w czasie adwentu spotkanie opłatkowe, na które zapraszają seniorki, strażaków, radę sołecką i współpracujące organizacje.