KGW w Kamionce

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce powstało po II wojnie światowej równocześnie z Kółkiem Rolniczym w Pątnowie i liczyło 30 kobiet. Członkinie miały pierwszeństwo do zakupu kurcząt, pasz, brały udział w kursach szycia , gotowania, pieczenia, ogrodnictwa a nawet świniobicia. Z czasem koło powiększało się i obecnie liczy aż 44 członkinie i jest najliczniejsze w gminie.

Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie  zakupione   zostały nowe stroje ludowe.. W 2010 roku KGW było współorganizatorem Dożynek Gminnych w Kamionce. Każdego roku koło tradycyjnie już  robi wieniec dożynkowy.

Co roku oddają również hołd żołnierzom poległym w czasie II wojny światowej na polach Kamionki. W październiku 2019 r. KGW zorganizowało  wieczór poezji połączony z obchodami Święta Niepodległości. Członkinie koła dbają również o integrację lokalnej społeczności i mieszkańców i w tym celu zorganizowały po raz pierwszy w tym roku wspólne „kiszenie kapusty”. To doskonały sposób aby pokazać również dzieciom i młodzieży a dorosłym przypomnieć jak się kisi kapustę.