KGW w Dzietrznikach

Początki zrzeszenia kobiet w tej miejscowości pod nazwą „Liga Kobiet” sięgają roku 1957 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Dzietrznikach ma w swoim dorobku bardzo duży udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w środowisku wiejskim, gdzie kultywuje tradycje ludowe. Działalność członkiń KGW polega głównie na reprezentowaniu wsi na różnych uroczystościach kościelnych lub państwowych, ale panie promują również swoje kulinaria i rękodzieło.

W 2015 r. KGW Dzietrzniki zostało oficjalnie przyjęte do ogólnopolskiego portalu Moje KGW i tym samym dołączyło do grona organizacji aktywnie kultywujących polską tradycję. Potwierdzeniem przyjęcia jest posiadany przez koło Certyfikat Członkostwa. Przewodniczącą Koła jest pani Dorota Pęcherczyk.