Koła Gospodyń Wiejskich

Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Pątnowie został reaktywowany w 2008 r. Skupia Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Pątnów. Związek wspiera działania członkiń KGW w promowaniu piękna tradycji ludowej regionu wieluńskiego. Na organizowanych uroczystościach zarówno mieszkańcy gminy, jak i licznie przybywający turyści niejednokrotnie mieli okazję spróbować specjałów lokalnej kuchni, posłuchać ludowych piosenek czy wziąć udział w warsztatach rękodzieła. Członkinie związku chętnie również biorą udział w różnych uroczystościach regionalnych, na których odnoszą niemałe sukcesy. Dzięki pozyskaniu dotacji z programów unijnych udało się m. in. zakupić stroje dla części kół, doposażyć kuchnie w naczynia.

KGW Dzietrzniki

Początki zrzeszenia kobiet w tej miejscowości pod nazwą „Liga Kobiet” sięgają roku 1957 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Dzietrznikach ma w swoim dorobku bardzo duży udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w środowisku wiejskim, gdzie kultywuje tradycje ludowe. Działalność członkiń KGW polega głównie na reprezentowaniu wsi na różnych uroczystościach kościelnych lub państwowych, ale panie promują również swoje kulinaria i rękodzieło. W 2015 r. KGW Dzietrzniki zostało oficjalnie przyjęte do ogólnopolskiego portalu Moje KGW i tym samym dołączyło do grona organizacji aktywnie kultywujących polską tradycję. Potwierdzeniem przyjęcia jest posiadany przez koło Certyfikat Członkostwa. Przewodniczącą Koła jest pani Dorota Pęcherczyk.

KGW Grębień

Koło Gospodyń Wiejskich w Grębieniu powstało w 2007 r. i stanowi wizytówkę tej niewielkiej miejscowości. Członkinie są bardzo aktywne. Podejmują wiele działań integrujących społeczność lokalną, m. in. pieką domowe ciasta a na Wielkanoc odwiedzają mieszkańców z palemkami, które same wykonują. Poza tym spotykają się na wspólnym „skubaniu pierza”, organizują wycieczki, biorą udział w dożynkach i wielu uroczystościach. Przewodniczącą koła jest pani Teresa Janicka.

KGW Kałuże

Koło Gospodyń Wiejskich w Kałużach powstało w 1968 r. Na przestrzeni lat gospodynie zorganizowały wypożyczalnię naczyń, weekendowe potańcówki na świeżym powietrzu, zimowe darcie pierza, zabawy andrzejkowe i spotkania z Okazji Dnia Kobiet. Ważną rolę odgrywa opieka nad tutejszą Doliną Objawienia. Przewodniczącą koła jest Magdalena Łuczak-Kowalińska.

KGW w Kluskach i Grabowej

Koło Gospodyń Wiejskich w Kluskach powstało na początku lat dwutysięcznych, a jego przewodniczącą była pani Barbara Mrozowska. Reaktywowane w 2007 roku koło liczy 10 członkiń pochodzących ze wsi Kluski oraz Grabowa. Panie odtwarzają i udoskonalają przepisy kulinarne z przeszłości, a powstałe w ten sposób potrawy promują na lokalnych uroczystościach i dożynkach. Obecnie przewodniczącą jest pani Marzena Antończak.

KGW w Załęczu Małym

Koło Gospodyń Wiejskich w Załęczu Małym powstało w 1964 r. Jego założycielką, a jednocześnie przewodniczącą przez wiele lat była pani Maria Kacała. Członkinie w wolnych chwilach organizują wspólne spotkania. Biorą udział w uroczystościach organizowanych przez Zarząd Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Pątnowie. Panie prezentują tam swoje popisowe dania tj. racuchy i zupę z dyni.

KGW w Załęczu Wielkim

Koło Gospodyń Wiejskich w Załęczu Wielkim powstało w latach 60. XX wieku. Reaktywowane zostało w marcu 2009 r. i obecnie liczy 15 członkiń. Przewodniczącą jest pani Zofia Nowak. Panie chętnie biorą udział w lokalnych uroczystościach tj. dożynki gminne i parafialne prezentując własnoręcznie zrobiony wieniec.

KGW w Pątnowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Pątnowie w latach 60 założyła Helena Porażka. Reaktywowano je 8 marca 2011 r. z inicjatywy sołtysa Ryszarda Kabały. Do koła przystąpiły nowe członkinie, które pod przewodnictwem Iwony Wachowskiej rozpoczęły działalność, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach, jarmarkach, festynach i imprezach kulturalnych. Owocem tej działalności było poświęcenie w 2012 r. sztandaru KGW. Obecnie przewodniczącą jest Małgorzata Karcz. W czasie karnawału koło organizuje dla mieszkańców bal, a dla kobiet z okazji ich święta spotkanie przy kawie. Dla upamiętnienia tradycji powitania wiosny panie z KGW odwiedzają mieszkańców z drzewkiem przyozdobionym w kolorowe wstążki. Przy śpiewie i życzeniach świątecznych przekazują drobny upominek. Noc świętojańska jest okazją do spotkań, śpiewu i rozmów. Panie przygotowują dożynki, a w czasie adwentu spotkanie opłatkowe, na które zapraszają seniorki, strażaków, radę sołecką i współpracujące organizacje. Takie działania integrują lokalne środowisko.

KGW w Bieńcu

Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńcu powstało w 1961 r. Jego przewodniczącą została pani Zofia Polak. W czasie jego działalności prowadzono kursy gotowania, szycia i pieczenia ciast. Urządzano zabawy taneczne i bale z okazji Dnia Kobiet. Organizowano konkursy na najładniejszy ogródek przydomowy, wyjazdy na pokazy, kursy haftowania. Po okresie zastoju koło reaktywowało działalność w 2007 r. a na jego czele stanęła pani Maria Łyczko. Wtedy zorganizowano w Bieńcu dożynki gminne. Koło nagrało również własną płytę z kolędami. Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie koło zakupiło nowe stroje ludowe. Patronką koła jest św. Zyta. Swoje kulinarne specjalności oraz wieńce dożynkowe koło prezentuje na jarmarkach, dożynkach i innych uroczystościach kulturalno-patriotycznych. Tradycją jest również urządzanie przez koło tzw. „pierzajek” czyli skubania pierza. W 2019 r. Koło Gospodyń w Bieńcu reprezentowało naszą gminę na Wojewódzkich Dożynkach w Walewicach gdzie wzięło udział w 2 kategoriach konkursowych: „Smak tradycji’ oraz „Rękodzieło” za co otrzymało z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego dyplom, statuetkę i drzewko – dąb szypułkowy z okazji jubileuszu 100-lecia Województwa Łódzkiego oraz kosz rozmaitości. Na Regionalnym Turnieju Sołectw w Szadku za udział w konkursie w kategorii „Prezentacja artystyczna” koło otrzymało wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną.

KGW w Kamionce

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce powstało po II wojnie światowej równocześnie z Kółkiem Rolniczym w Pątnowie i liczyło 30 kobiet. Członkinie, brały udział w kursach szycia, gotowania, pieczenia, ogrodnictwa a nawet świniobicia. Z czasem koło powiększało się i obecnie liczy aż 44 członków (w ostatnich latach również panowie chętnie angażują się w inicjatywy koła) i jest nie tylko najstarsze, ale i najliczniejsze w gminie. Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie  zakupione zostały nowe stroje ludowe. KGW było współorganizatorem Dożynek Gminnych w Kamionce w 2010 r. i 2018 r. Każdego roku koło tradycyjnie już  robi wieniec dożynkowy. Współorganizują również uroczystości upamiętniające żołnierzy poległych w pierwszym dniu II wojny światowej na polach Kamionki. Uroczystości odbywają się przy pamiątkowym obelisku. W październiku 2019 r. KGW zorganizowało  wieczór poezji połączony z obchodami Święta Niepodległości. Członkinie koła dbają również o integrację lokalnej społeczności i mieszkańców i w tym celu zorganizowały w 2019 r. po raz pierwszy wspólne „kiszenie kapusty”. To doskonały sposób na pokazanie dzieciom i młodzieży tradycji, które powoli zanikają w naszym środowisku wiejskim.