Szlaki turystyczne

Gmina Pątnów położona jest w północno-zachodniej części województwa łódzkiego na Wyżynie Wieluńskiej, będącej częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tereny gminy najbardziej atrakcyjne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym położone są w obrębie rzeki Warty i jej zakola, zwanego Załęczańskim Łukiem Warty należącym do sieci Natura 2000. Znaczna część gminy Pątnów położona jest na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego po którym przebiegają liczne szlaki piesze i rowerowe. Walory gminy określają także liczne zabytki i atrakcje turystyczne.