Uczniowski Klub Sportowy Sprinter

UKS „SPRINTER” działający przy ZSS w Pątnowie  opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców i sympatyków klubu oraz środków finansowych pozyskiwanych w ramach zadania publicznego na Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej Celem działania klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, aktywizowanie uczniów do różnorodnych form indywidualnej i zespołowej aktywności fizycznej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań, organizowanie współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych, ukazywanie korzyści płynących z prowadzenia aktywnego trybu życia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły i gminy jako miejsca stwarzającego warunki dla rozwoju sportu.

W roku 2019 UKS Sprinter zorganizował:

X Gminne Mistrzostwa Lekkoatletyczne

W zawodach lekkoatletycznych uczestniczyło 98 uczniów ze szkół podstawowych  z terenu gminy Pątnów. Zawody odbyły się na obiektach sportowych ZSS im. Wł. St. Reymonta i boisku LZS w Pątnowie. Lekkoatletyka jest podstawową bazą do rozwoju osobniczego a w szczególności dzieci i młodzieży. Uczniowie klas VII-VIII rywalizowali w następujących konkurencjach: biegi krótkie, długie, skok w dal, pchnięcie kulą i sztafeta 4x100m. Natomiast uczniowie IV-VI w czwórboju lekkoatletycznym.  Do realizacji tego zadania przyczynił się sprzęt sportowy, medale, puchary, dyplomy oraz środki opatrunkowe zakupione z przyznanej dotacji w ramach zadania  Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej.  Komisje sędziowskie stanowili nauczyciele wychowania fizycznego oraz wolontariusze. Turniej organizowany jest cyklicznie.

XVI Gminny Turniej Piłki Ręcznej

W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych  z terenu gminy Pątnów. Zawody odbyły się na boisku ZSS w Pątnowie. Uczestnicy w liczbie 120 rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych.  Klasy IV-VI dziewczęta i chłopcy i VII- VIII dziewczęta i chłopcy. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. Pozyskane środki finansowe niezbędne były do  zakupu  sprzętu sportowego w postaci piłek ręcznych, medali, pucharów, dyplomów, środków opatrunkowych oraz  transportu uczniów. Zwycięskie drużyny zdobyły wysokie miejsca na zawodach powiatowych, rejonowych i wojewódzkich.

Zakup sprzętu sportowego

Zakupiony sprzęt sportowy w postaci piłek do gier , taśmy mierniczej, znaczników i narzutek  jest niezbędny do realizacji wyznaczonego zadania tj.  zawodów sportowych.

Działalność UKS daje uczniom możliwość konfrontacji swoich możliwości i umiejętności na terenie szkoły,  gminy oraz przygotowuje do  rywalizacji sportowej na szczeblu  powiatu, rejonu i województwa w ramach SZS.