Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

Z roku na rok staramy się poprawiać stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy. W 2021 roku zrealizowaliśmy jeden z największych projektów dotyczących infrastruktury sportowej w zakresie modernizacji „Centrum kultury i sportu w Pątnowie”. W ramach zadania powstanie nowoczesny obiekt sportowy z boiskiem trawiastym, bieżnią okrężną, widownią i zapleczem sanitarno-szatniowym.

Należy wspomnieć również o pozostałych miejscach w gminie, gdzie można uprawiać aktywność sportową:

  • boiska wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni w Pątnowie przy szkole oraz w Grębieniu przy przedszkolu;
  • boiska trawiaste w Bieńcu, Pątnowie, Popowicach, Załęczu Małym przy szkole oraz Józefowie i Kamionce;
  • siłownie zewnętrzne w Pątnowie, Józefowie, Grębieniu, Załęczu Małym, Kałużach, Bieńcu, Załęczu Wielkim (OSA);
  • hale sportowe w Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym przy szkołach;
  • siłownia w szkole w Dzietrznikach;
  • place zabaw dla najmłodszych przy każdej szkole i przedszkolu na ternie gminy;
  • eko-ogródki wraz z altanami lub miejscami rekreacyjnymi przy szkołach w Pątnowie, Dzietrznikach i Załęczu Małym.