Sport i rekreacja

Ludowy Zespół Sportowy Pątnów

Ludowy Zespół Sportowy Pątnów istnieje od 1968 roku. Obecnie rozgrywki odbywają się na poziomie B-klasy okręgu sieradzkiego. Aktualnie prezesem LZS-u jest Grzegorz Beśka. Przejął kierownictwo nad zespołem od Macieja Jabłońskiego. Wcześniej osobami dbającymi o losy klubu byli Paweł Więcław i Łukasz Wieczorek.

Czytaj Więcej
Uczniowski Klub Sportowy Sprinter - Pątnów

UKS „SPRINTER” działający przy ZSS w Pątnowie  opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców i sympatyków klubu oraz środków finansowych pozyskiwanych w ramach zadania publicznego na Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej Celem działania klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, aktywizowanie uczniów do różnorodnych form indywidualnej i zespołowej aktywności fizycznej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań, organizowanie współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych, ukazywanie korzyści płynących z prowadzenia aktywnego trybu życia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły i gminy jako miejsca stwarzającego warunki dla rozwoju sportu.

Czytaj Więcej
Uczniowski Klub Sportowy Załęczak - Załęcze Małe

UKS „Załęczak” działający przy Szkole Podstawowej w Załęczu Małym został założony przez Sławomira Cieślę – byłego dyrektora szkoły, a zarazem nauczyciela wychowania fizycznego. Klub od początku swojego istnienia zasłynął jako organizator największych imprez sportowych związanych z Biegami na Orientację. Położenie  naszej szkoły w malowniczej miejscowości, w centrum  Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, sprzyjało do uprawiania sportów w terenie. Z czasem, prócz Biegów na Orientację, UKS Załęczak  zaczął we współpracy z Stowarzyszeniem KRAS organizować również Rowerową Jazdę na Orientację.

Czytaj Więcej
UKS Jurajczyk - Dzietrzniki

Uczniowski Klub Sportowy  „Jurajczyk” powstał i działa od 1998 roku przy Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach. Jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków tutejszej szkoły. Działania statutowe Klub realizuje  we współdziałaniu  z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi. Uczniowski Klub Sportowy „Jurajczyk” opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy.

Czytaj Więcej
Infrastruktura Sportowo-Rekreacyjna

Z roku na rok staramy się poprawiać stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy. W 2021 roku zrealizujemy jeden z największych projektów dotyczących infrastruktury sportowej w zakresie modernizacji „Centrum kultury i sportu w Pątnowie”. W ramach zadania powstanie nowoczesny obiekt sportowy z boiskiem trawiastym, bieżnią okrężną, widownią i zapleczem sanitarno-szatniowym.

Czytaj Więcej