Oświata

Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach
Dzieje szkoły w Dzietrznikach
Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie

Dyrektor: Dorota Hanas

tel.: (43) 886 53 40
e-mail: [email protected]
www: szkolapatnow.pl
adres: Pątnów 105, 98-335 Pątnów

60-lecie ZSS w Pątnowie
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym

Dyrektor: Elżbieta Krzemińska

tel.: (43) 886 50 08
e-mail: [email protected]
www: zss-zaleczemale.wielun.pl
adres: Załęcze Małe, 35 98-335 Pątnów

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieńcu

Dyrektor: Magdalena Pietrzak

tel.: (43) 886 56 61
e-mail: [email protected]
www: bieniec.spsk.pl
adres: Bieniec 9, 98-335 PątnówTelefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów