Ochotnicza Straż Pożarna w Załęczu Wielkim

OSP Załęcze Wielkie

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Załęczu Wielkim sięgają czasów II wojny światowej i roku 1942, kiedy to władze okupacyjne zarządziły utworzenie jednostki do gaszenia pożarów w terenie mocno zalesionym. Chociaż pierwsze komendy wydawane były w języku niemieckim, założenia i idee druhów strażaków skierowane były dla dobra lokalnego społeczeństwa.

Założycielem jednostki był Antoni Łyczko, liczyła 12 członków, ale nie posiadała zarządu. Pierwsze legalne zebranie odbyło się trzy lata później, 10 czerwca 1945 r., kiedy to powołano pierwszy zarząd OSP w składzie: Jan Sobera – prezes, Jan Klimas – komendant, Wincenty Mucha – sekretarz, Antoni Kołodziej – gospodarz, Antoni Łyczko – skarbnik. Jednostka liczyła 20 osób, nie posiadała żadnego sprzętu ani bazy.

Zebrania odbywały się w prywatnych domach. Pierwszą strażnicę wybudowano w 1949 r., zakupiono też z własnych środków sikawkę ręczną, umundurowanie dla 12 osób i wóz konny. Pod koniec lat 70. dobudowano garaż na samochód bojowy oraz pomieszczenie na Klub Książki i Prasy, często przez mieszkańców odwiedzany w czasie jesiennych i zimowych wieczorów. W 1979 r. mieszkańcy sołectwa ufundowali dla jednostki sztandar, który został w tym samym roku poświęcony.

Pierwszymi wozami bojowymi wykorzystywanymi w akcji był Żuk, następnie Star 21-29  i od 2005 r. średni wóz bojowy Star 11-42. W latach 2008-2010 staraniem OSP wybudowano nowy garaż m.in. dzięki wsparciu funduszów europejskich z programu Odnowa i rozwój obszarów wiejskich. W 2011 r. przeniesiono się ze starej strażnicy do nowego garażu. Jednostka liczy obecnie 30 druhów, jej prezesem jest od 1986 r. Stanisław Gawlak, naczelnikiem Bogdan Polak.