Ochotnicza Straż Pożarna w Załęczu Małym

OSP Załęcze Małe

OSP Załęcze Małe zostało założone w 1956 r. z powodu wielu zagrożeń pożarami, gdyż zabudowa wioski była jeszcze drewniana, nierzadko kryta strzechą słomianą. 27 lutego 1956 r. na zebraniu wiejskim wybrano pierwszy zarząd spośród mieszkańców chętnych do działania, w skład którego wchodzili: Władysław Cieśla – prezes, Stefan Kaczmarek – zastępca prezesa, Franciszek Cieślak – naczelnik, Tadeusz Ścigała – zastępca naczelnika, Wacław Ignasiak – skarbnik, Józef Pinkosz – sekretarz, Antoni Kukuła – gospodarz.

Jednostka liczyła 16 członków. Społeczeństwo przekazało stary barak, który stał się pierwszą remizą strażacką, zakupiono pierwszą syrenę ręczną, aby można było alarmować o wybuchu pożaru, a także czapki dla swoich członków, aby mogli odróżniać się od cywilów, bowiem nie mieli mundurów. Z czasem wybudowano nowy garaż, aby można było gromadzić sprzęt pożarowy, w tym odkupioną od OSP Parzymiechy sikawkę ręczną. W 1962 r. kupiono pierwszą motopompę M 400 oraz węże, co przyczyniło się do skuteczniejszego gaszenia pożaru. 1969 r. Załęcze Małe zostaje zelektryfikowane, co poprawia skuteczność alarmowania za pomocą syreny elektrycznej.

W 1970 r. zakupiono nową motopompę M 800. W 1984 r. podjęto uchwałę i od wmurowania aktu 2 maja rozpoczęto budowę nowej remizy. Większość prac zostało wykonane przez druhów-strażaków w czynie społecznym. 20 lipca 1986 na 30-lecie istnienia OSP Dom Ludowo-Strażacki zostaje oddany do użytku. W latach 1987-1989 społeczeństwo wioski przy udziale strażaków czynnie wspiera budowę kościoła. W 1990 r. zakupiono i poświęcono sztandar jednostki a także zakupiono od wojska samochód bojowy z autopompą, który służy do dziś. W 2006 r. Urząd Gminy w Pątnowie przekazał jednostce nowy samochód bojowy lekki marki Gazela a także uroczyście obchodzono 50-lecie OSP Załęcze Małe. Wieloletnim (46lat) zasłużonym druhem był naczelnikiem Antoni Jarząb oraz Stanisław Kiedos.

Obecnie po jego śmierci funkcję  prezesa pełni Piotr Klara, naczelnika – Wiesław Lach. Jednostka liczy 43 druhów.