Ochotnicza Straż Pożarna w Popowicach

OSP Popowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Popowicach powstała w 1928 r. z inicjatywy nauczyciela Andrzeja Cichonia oraz Józefa Białasa, licząc w swych początkach 25 członków. W latach 1930-1933 została wybudowana drewniana remiza strażacka; w okresie II wojny światowej doszczętnie zburzona. W powojennej rzeczywistości uzupełniono sprzęt i umundurowanie.

W 1958 r. społeczeństwo ufundowało jednostce sztandar. Od 1972 r. zaczęła funkcjonować Młodzieżowa Drużyna OSP, która startując w zawodach gminnych i powiatowych odnosiła duże sukcesy. W 1975 r. wybudowano zbiornik przeciwpożarowy, a w 1980 garaże oraz rozbudowano salę. W 1985 r. władze Gminy Pątnów przekazały jednostce samochód bojowy „Żuk” A-15. W latach 1996-1999 rozbudowano i zmodernizowano strażnicę. Z okazji 75-lecia przekazano jednostce wóz bojowy Star 244, który otrzymał imię „Czesław” na cześć zasłużonego dla jednostki dh Czesława Białasa.

W roku 2007 zakupiono umundurowanie i dokonano remontu sali głównej i sali na podwyższeniu. Duże zaangażowanie młodych druhów zasilających jednostkę od 2013 r. pozwoliło uzyskać z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na rok 2018 grant w wysokości 47 tys. zł na projekt pt. „Zagospodarowanie przestrzeni w formie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Popowicach”. Bardzo odmłodzona jednostka liczy 28 druhów. Od kilku lat organizuje w swojej remizie dyskoteki dla młodzieży oraz jako jedyna prowadzi działalność gospodarczą.

Skład zarządu:

Prezes: Damian Kula
Wiceprezes: Mirosław Wiatr
Z-ca Naczelnika: Antoni Kędzia
Naczelnik: Mateusz Janicki
Skarbnik: Mirosław Grondys
Gospodarz: Michał Kędzia