Ochotnicza Straż Pożarna w Pątnowie

OSP Pątnów

Prezes: Piotr Pawlak
Naczelnik: Jakub Cichoń (od 2022 r.)

Ochotnicza Straż Pożarna w Pątnowie powstała w 1917 r. z potrzeby zorganizowania gaszenia pożarów i ich zapobiegania. Pierwszym naczelnikiem był Mieczysław Krzyżanowski, który po stracie dużego majątku dołożył wszelkich starań, aby założyć straż ogniową. Prezesem z kolei została proboszcz młodej parafii ks. Leopold Berent, który przeznaczył na budowę pierwszej remizy strażackiej deski z rozbiórki drewnianego XVI- wiecznego  kościółka, rozpoczynając w tym samym roku budowę murowanego kościoła. Remiza stanęła na polu Antoniego Madeły, długoletniego sołtysa Pątnowa.

Duże zasługi w utworzeniu jednostki miał też zarząd gminy, który wówczas reprezentował przez niemal cały okres międzywojenny wójt gminy Kamionka Antoni Dubas, będący także prezesem jednostki. W okresie okupacji Niemcy rozebrali remizę, a symbol straży pożarnej zniszczyli. W 1948 r. poświęcono nowy sztandar, a kilka lat później rozpoczęto w czynie społecznym i przy wsparciu Gromadzkiej Rady Narodowej budowę nowej remizy strażackiej. Na początku lat 70-tych jednostka liczyła zaledwie 18 członków czynnych i skład ten nie przekraczał nigdy 30 osób.

W 1972r. na święto odrodzenia jednostka otrzymała pierwszy samochód bojowy- Stara 21, a w 1987 r. nowoczesny, trzyletni samochód bojowy Star 244L, który jest w posiadaniu jednostki po dziś dzień. W 2001 r. pątnowską jednostkę włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2006 r. zmodernizowano remizę, a gmina zakupiła kolejny samochód pożarniczy Gazela.

W 2017 r. OSP w Pątnowie obchodziła 100-lecie istnienia W 2019 r. W celu podniesienia zdolności operacyjno-bojowej jednostki oraz wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Pątnów jednostka przy współfinansowaniu: Gminy Pątnów, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiła nowy samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO FLD3C.