Ochotnicza Straż Pożarna w Kluskach

OSP Kluski

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluskach została założona 24 listopada 1964 r., dzięki inicjatywie dh Piotra Derdy – naczelnika OSP w Dzietrznikach, Komendy Powiatowej OSP w Wieluniu i pierwszego prezesa jednostki Stefana Koniecznego. W skład pierwszego zarządu wchodzili ponadto: Eugeniusz Kluska – naczelnik, jego zastępca Stanisław Polak, Stefan Smolarz – gospodarz, Franciszek Patyk – skarbnik, Józef Krzykawiak – sekretarz.

Jest to najmłodsza jednostka na terenie gminy Pątnów. Pierwszym otrzymanym sprzętem od wspierającej jednostki OSP Dzietrzniki była sikawka ręczna i 4 odcinki węża, z kolei Komenda Powiatowa OSP Wieluń ufundowała motopompę M 400. W 1968 r. zakupiono czapki strażackie i 16 mundurów wyjściowych. W 1970 r. OSP Dzietrzniki przekazały konny wóz strażacki i wybudowano drewnianą szopę na sprzęt.

W 1973 r. podjęto decyzję o budowie remizy strażackiej w czynie społecznym, któremu przewodniczył Stefan Smolarz, a wspierali Eugeniusz Kluska i Stanisław Polak. Budynek do użytku oddano dziesięć lat później 25 września 1983 r. dzięki wsparciu m.in. Urzędu Gminy w Pątnowie. Mieszkańcy Klusek i Grabowej ofiarowali część drewna.

10 sierpnia 1997 r. przekazano jednostce sztandar, który został zakupiony ze składek ludności i dofinansowany z Urzędu Gminy w Pątnowie. Rodzicami chrzestnymi byli Danuta Plewa i Andrzej Smolarz. W 1999 r. dokonano przekazania samochodu bojowego Star 21. W 2004 r. doprowadzono do Klusek drogę asfaltową. W 2005 r. dokonano remontu budynku remizy.

Rok później Gmina Pątnów przekazała jednostce nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczego marki „Gazela”. Jednostka co roku uczestniczy w uroczystościach w Dolinie Objawienia w Kałużach. Przez wiele lat z rzędu (2010, 2013, 2014) jednostka zajmowała I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym.

Wieloletnim prezesem był Henryk Smolarz, który podczas jubileuszu 50-lecia OSP Kluski w 2014 r., uhonorowany został Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, natomiast sztandar jednostki Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Obecnie jednostka licy 26 członków, prezesem jednostki jest dh Marian Binias, naczelnikiem dh Ryszard Michnik, sekretarzem i kronikarzem Zbigniew Krzykowiak, gospodarzem Lucjan Antończak. Jednostka za cel na najbliższe lata stawia sobie modernizację strażnicy.