Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce

OSP Kamionka

Pierwsze zapiski dotyczące Straży Pożarnej w Kamionce sięgają 1 lutego 1945 r., kiedy to z inicjatywy prezesa Aleksandra Dubińskiego reaktywowano działalność straży, mając na wyposażeniu konną sikawkę ręczną oraz trzy odcinki węża o dł. 45 m. Naczelnikiem został Fr. Ciura, gosp. Antoni Czekała, sekretarzem Antoni Czarny.

Ze składek mieszkańców wsi zakupiono konny beczkowóz, drabinę przystawną i kilka hełmów wojskowych. Wybudowano też garaż na sprzęt strażacki. W 1958-1959 pod nowym zarządem, któremu prezesował Franciszek Grajek wybudowano nową remizę. W 1965 r. jednostka otrzymała od PRN w Wieluniu motopompę M 400, a rok później 1966 po intensywnych ćwiczeniach zajmuje I miejsce na zawodach gminnych. W 1967 r. powstaje Młodzieżowa Drużyna Żeńska, która osiąga sukcesy w zawodach powiatowych.

W 1970 r. miało miejsce uroczyste przekazanie sztandaru sztandar jednostce. W 1972 r. stanowisko skarbnika objął druh Mieczysław Śpich, który funkcję tę pełni niezmiennie po dziś dzień. W 1976 r. przystąpiono do rozbudowy i modernizacji remizy. Praca zarządu przez całe lata 70. polegała na organizowaniu balów i zabaw tanecznych. W 1982 r. KRSP w Wieluniu przekazuje motopompę marki Polonia M 800, a dwa lata później ze środków własnych i dotacji z Urzędu Gminy jednostka zakupuje syrenę dachową dla lepszego alarmowania o zagrożeniach.

W  2010 strażnica po kapitalnym remoncie zostaje oddana do użytku. Jednostka liczy 33 druhów.

Skład zarządu:

Prezes – Sebastian Czerniak,
Naczelnik – Tomasz Maliński,
Zastępca prezesa – Bartosz Grajek,
Zastępca naczelnika – Piotr Pompa, 33 druhów.