Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńcu

OSP Bieniec

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńcu została założona 24 marca 1956 roku. Rok później jednostka otrzymała z Zarządu Powiatowego OSP pierwszą sikawkę ręczną. W 1958 r. uzyskano od Ministerstwa Rolnictwa akt prawny na posiadanie 33 arów ziemi (wzdłuż drogi na Bieniec Mały) pod budowę strażnicy, co według zapisów kroniki było dużą zasługą druhów Tadeusza Gagatka i Walentego Paluszczaka. Rok później zamieniono ze Stanisławem Goclikiem 33 ary ziemi na 11 arów znajdujących się w centrum wioski obok szkoły.

W latach 1960-1962 wybudowano dzięki środkom z Prezydium Rady Narodowej w Wieluniu, Prezydium Gminnej Rady w Pątnowie, Zarządu Powiatowego Związku OSP w Wieluniu oraz zyskom z organizacji zabaw tanecznych przez strażaków remizę strażacką. W 1964 r. przystąpiono do intensywnego szkolenia strażaków w zakresie szkoleń I stopnia. Rok później jednostka zajęła piąte miejsce na zawodach powiatowych za co otrzymała motopompę.

W latach kolejnych uzupełniano wyposażenie i umundurowanie strażackie. W 1974 r. zainstalowano syrenę elektryczną, a w latach kolejnych wymieniono okna i drzwi oraz utwardzono plac przed strażnicą. W maju 1982 r. zakupiono sztandar a 4 lipca ks. Tomalka dokonał jego uroczystego poświęcenia. W 2002 r. OSP w Bieńcu otrzymała samochód pożarniczy marki Star 266, który był pierwszym samochodem w jednostce; wcześniej druhowie korzystali z własnych, prywatnych ciągników, którymi wożono motopompę.

W kolejnych latach dokonano modernizacji kuchni, magazynu, pozyskano chłodnie a także wybudowano kotłownie, która wykorzystywana jest do ogrzewania strażnicy, szkoły oraz kościoła. W 2012 r. jednostka rozpoczęła starania o uregulowanie prawne własności gruntów, na których stoi strażnica. Dzięki tym staraniom 8 września 2014 r. jednostka uzyskała prawo własności gruntów poprzez zasiedzenie.

W 2016 roku OSP w Bieńcu obchodziło sześćdziesięciolecie założenia jednostki. Podczas uroczystości medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został jeden z założycieli jednostki dh. Tadeusz Gagatek. Obecnie jednostka liczy 33 członków, a skład zarządu wygląda następująco: Sebastian Wyrembak – prezes, Zenon Krzak – naczelnik, Grzeżółkowski Gabriel – zastępca naczelnika, Marian Rogala – skarbnik, Mateusz Drab – sekretarz, Ryszard Grzeżułkowski – kronikarz, Rafał Konieczny – gospodarz, Mateusz Michnik – członek zarządu.