Ochotnicze Straże Pożarne

OSP Bieniec

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńcu została założona 24 marca 1956 roku. Rok później jednostka otrzymała z Zarządu Powiatowego OSP pierwszą sikawkę ręczną. W 1958 r. uzyskano od Ministerstwa Rolnictwa akt prawny na posiadanie 33 arów ziemi (wzdłuż drogi na Bieniec Mały) pod budowę strażnicy, co według zapisów kroniki było dużą zasługą druhów Tadeusza Gagatka i Walentego Paluszczaka. Rok później zamieniono ze Stanisławem Goclikiem 33 ary ziemi na 11 arów znajdujących się w centrum wioski obok szkoły.

W latach 1960-1962 wybudowano dzięki środkom z Prezydium Rady Narodowej w Wieluniu, Prezydium Gminnej Rady w Pątnowie, Zarządu Powiatowego Związku OSP w Wieluniu oraz zyskom z organizacji zabaw tanecznych przez strażaków remizę strażacką. W 1964 r. przystąpiono do intensywnego szkolenia strażaków w zakresie szkoleń I stopnia. Rok później jednostka zajęła piąte miejsce na zawodach powiatowych za co otrzymała motopompę.

W latach kolejnych uzupełniano wyposażenie i umundurowanie strażackie. W 1974 r. zainstalowano syrenę elektryczną, a w latach kolejnych wymieniono okna i drzwi oraz utwardzono plac przed strażnicą. W maju 1982 r. zakupiono sztandar a 4 lipca ks. Tomalka dokonał jego uroczystego poświęcenia. W 2002 r. OSP w Bieńcu otrzymała samochód pożarniczy marki Star 266, który był pierwszym samochodem w jednostce; wcześniej druhowie korzystali z własnych, prywatnych ciągników, którymi wożono motopompę.

W kolejnych latach dokonano modernizacji kuchni, magazynu, pozyskano chłodnie a także wybudowano kotłownie, która wykorzystywana jest do ogrzewania strażnicy, szkoły oraz kościoła. W 2012 r. jednostka rozpoczęła starania o uregulowanie prawne własności gruntów, na których stoi strażnica. Dzięki tym staraniom 8 września 2014 r. jednostka uzyskała prawo własności gruntów poprzez zasiedzenie.

W 2016 roku OSP w Bieńcu obchodziło sześćdziesięciolecie założenia jednostki. Podczas uroczystości medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został jeden z założycieli jednostki dh. Tadeusz Gagatek. Obecnie jednostka liczy 33 członków, a skład zarządu wygląda następująco: Sebastian Wyrembak – prezes, Mateusz Michnik – naczelnik, Grzeżółkowski Gabriel – zastępca naczelnika, Marian Rogala – skarbnik, Mateusz Drab – sekretarz, Ryszard Grzeżułkowski – kronikarz, Rafał Konieczny – gospodarz.

OSP Grębień została założona w 1923 r. z inicjatywy mieszkańców wioski z powodu występowania wielu pożarów. Inicjatorami i pierwszym zarządem był prezes Wojciech Stachulec, naczelnikiem Józef Gońda, zastępcą naczelnika Piotr Poniewiera, sekretarzem Bolesław Menc, skarbnikiem Andrzej Lach i gospodarzem Teofil Kościelny. W kolejnych latach zarządy zmieniały się dość często. W 1925 r. zakupiono pierwszą sikawkę ręczną, dwa lata później żelazny wóz konny do przewozu sikawki, który został wykonany przez kowala Ruszkowskiego w Wieluniu. W 1949 r. ufundowano ze składek ludności sztandar dla jednostki.

W 1950-1952 r. wybudowano remizę strażacką. W 1967 r. zakupiono wóz konny na ogumionych kołach. W 1983 r. rozbudowano remizę. W 2000 r. został przez Gminę Pątnów zakupiony samochód bojowy „Star”. W tym samym roku 17 listopada w wyniku podpalenia pożar doszczętnie spalił się cały budynek.

W 2001 r. odbudowano i oddano do użytku nową remizę. Zasłużonym dh seniorem odznaczonym medalem im. B. Chomicza został Kazimierz Gońda. Obecny zarząd stanowią: prezes Radosław Stasiak, naczelnik Krzysztof Pochrzęst, sekretarz Stanisław Parzyjagła, skarbnik Zdzisław Nowicki, gospodarz Jan Michnik.

W 2022 r. zmienił się częściowo zarząd w OSP Grębień. Sekretarzem został Dawid Gabas, skarbnikiem Sylwester Błaszczak i kronikarzem Paweł Guzik.

OSP Dzietrzniki

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzietrznikach powstała 20 września 1917 r., kiedy to na ogólnym zebraniu ukonstytuował się pierwszy zarząd: Wincenty Kobylański – prezes, Piotr Derda – sekretarz, Franciszek Okwieciński – skarbnik, Antoni Pawlicki – naczelnik i Andrzej Derda – zastępca naczelnika. Większość 16 członków udało się zwerbować wśród powstałej rok wcześniej Orkiestry Dętej z Dzietrznik prowadzonej przez L. Więckowskiego.

W 1924 r. rozpoczęto budowę drewnianej remizy przy dużej ofiarności mieszkańców Dzietrznik oraz wsparciu samych druhów, którzy zorganizowali teatrzyk kukiełkowy, zapewniając sobie w ten sposób dochody na rozwój jednostki i zakup niezbędnego sprzętu.

W 1936 r. jednostka liczyła 35 druhów. Strażacy byli wyposażeni w drabiny, bosaki, beczkowóz na żelaznych, węże a także sikawkę tłokową ręczną, a także wóz specjalnego przeznaczenia, na którym można było przewozić za pomocą zaprzęgu konnego sprzęt przeciwpożarowy w komplecie i całą obsługę. W 1938 r. poświęcono sztandar, który podczas okupacji został ukryty na wieży w kościele.

Tu po wojnie, w 1948 r. w czynie społecznym przystąpiono do budowy nowego domu ludowego, który stał się siedzibą straży. W latach 50. i 60. szkolenie bojowe prowadzone było systematycznie dwa razy w miesiącu, a o profilaktykę przeciwpożarową wśród społeczeństwa, w tym dzieci szkolnych dbał wieloletni prezes, a jednocześnie dyrektor szkoły w Dzietrznikach, Wincenty Placek.

Z każdą dekadą jednostka modernizowała się i pozyskiwała nowy sprzęt: w 1954 r. od Komendy PSP w Wieluniu otrzymała pierwszą motopompę typu M-800 i jednocześnie awans do typu jednostki S-1. Strażacy byli w posiadaniu kilku samochodów bojowych: studebakera (1965-69), Żuka (od 1970 r.), Magirusa (od 2001 r.) oraz Steyera (od 2017). W latach 2003-2006 dokonano kapitalnego remontu remizy strażackiej, przekształcając ją w Sołeckie Centrum Kultury i Rekreacji.

W 2017 r. jednostka obchodziła stulecie istnienia i z tej okazji wydano publikację, dokumentującą jej bogatą historię. Obecnie OSP Dzietrzniki liczy 63 członków (czynnych i honorowych).

W 2023 roku w Dzietrznikach dokonano zmiany zarządu, który na chwilę obecną kształtuje się następujaco:

Prezes – Rafał Stochmiałek,
Naczelnik – Rafał Perek,
Zastępca prezesa – Marcin Stochmiałek,
Zastępca naczelnika – Krzysztof Kalemba,
Sekretarz – Przemysław Adamski,
Gospodarz – Dawid Derkacz
Skarbnik – Andrzej Stochmiałek.

OSP Kamionka

Pierwsze zapiski dotyczące Straży Pożarnej w Kamionce sięgają 1 lutego 1945 r., kiedy to z inicjatywy prezesa Aleksandra Dubińskiego reaktywowano działalność straży, mając na wyposażeniu konną sikawkę ręczną oraz trzy odcinki węża o dł. 45 m. Naczelnikiem został Fr. Ciura, gosp. Antoni Czekała, sekretarzem Antoni Czarny.

Ze składek mieszkańców wsi zakupiono konny beczkowóz, drabinę przystawną i kilka hełmów wojskowych. Wybudowano też garaż na sprzęt strażacki. W 1958-1959 pod nowym zarządem, któremu prezesował Franciszek Grajek wybudowano nową remizę. W 1965 r. jednostka otrzymała od PRN w Wieluniu motopompę M 400, a rok później 1966 po intensywnych ćwiczeniach zajmuje I miejsce na zawodach gminnych. W 1967 r. powstaje Młodzieżowa Drużyna Żeńska, która osiąga sukcesy w zawodach powiatowych.

W 1970 r. miało miejsce uroczyste przekazanie sztandaru sztandar jednostce. W 1972 r. stanowisko skarbnika objął druh Mieczysław Śpich, który funkcję tę pełni niezmiennie po dziś dzień. W 1976 r. przystąpiono do rozbudowy i modernizacji remizy. Praca zarządu przez całe lata 70. polegała na organizowaniu balów i zabaw tanecznych. W 1982 r. KRSP w Wieluniu przekazuje motopompę marki Polonia M 800, a dwa lata później ze środków własnych i dotacji z Urzędu Gminy jednostka zakupuje syrenę dachową dla lepszego alarmowania o zagrożeniach.

W  2010 strażnica po kapitalnym remoncie zostaje oddana do użytku. Jednostka liczy 33 druhów.

Skład zarządu:

Prezes – Sebastian Czerniak,
Naczelnik – Tomasz Maliński,
Zastępca prezesa – Bartosz Grajek,
Zastępca naczelnika – Piotr Pompa,
Skarbnik – Jan Podyma, 33 druhów.

OSP Kluski

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluskach została założona 24 listopada 1964 r., dzięki inicjatywie dh Piotra Derdy – naczelnika OSP w Dzietrznikach, Komendy Powiatowej OSP w Wieluniu i pierwszego prezesa jednostki Stefana Koniecznego. W skład pierwszego zarządu wchodzili ponadto: Eugeniusz Kluska – naczelnik, jego zastępca Stanisław Polak, Stefan Smolarz – gospodarz, Franciszek Patyk – skarbnik, Józef Krzykawiak – sekretarz.

Jest to najmłodsza jednostka na terenie gminy Pątnów. Pierwszym otrzymanym sprzętem od wspierającej jednostki OSP Dzietrzniki była sikawka ręczna i 4 odcinki węża, z kolei Komenda Powiatowa OSP Wieluń ufundowała motopompę M 400. W 1968 r. zakupiono czapki strażackie i 16 mundurów wyjściowych. W 1970 r. OSP Dzietrzniki przekazały konny wóz strażacki i wybudowano drewnianą szopę na sprzęt.

W 1973 r. podjęto decyzję o budowie remizy strażackiej w czynie społecznym, któremu przewodniczył Stefan Smolarz, a wspierali Eugeniusz Kluska i Stanisław Polak. Budynek do użytku oddano dziesięć lat później 25 września 1983 r. dzięki wsparciu m.in. Urzędu Gminy w Pątnowie. Mieszkańcy Klusek i Grabowej ofiarowali część drewna.

10 sierpnia 1997 r. przekazano jednostce sztandar, który został zakupiony ze składek ludności i dofinansowany z Urzędu Gminy w Pątnowie. Rodzicami chrzestnymi byli Danuta Plewa i Andrzej Smolarz. W 1999 r. dokonano przekazania samochodu bojowego Star 21. W 2004 r. doprowadzono do Klusek drogę asfaltową. W 2005 r. dokonano remontu budynku remizy.

Rok później Gmina Pątnów przekazała jednostce nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczego marki „Gazela”. Jednostka co roku uczestniczy w uroczystościach w Dolinie Objawienia w Kałużach. Przez wiele lat z rzędu (2010, 2013, 2014) jednostka zajmowała I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym.

Wieloletnim prezesem był Henryk Smolarz, który podczas jubileuszu 50-lecia OSP Kluski w 2014 r., uhonorowany został Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, natomiast sztandar jednostki Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Obecnie jednostka liczy 26 członków, prezesem jednostki jest dh Jerzy Łuczak, naczelnikiem dh Damian Jędrzejak, sekretarzem i kronikarzem Zbigniew Krzykawiak, gospodarzem Lucjan Antończak. Jednostka za cel na najbliższe lata stawia sobie modernizację strażnicy.

OSP Pątnów

Prezes: Kamil Błaszczak
Naczelnik: Jakub Cichoń (od 2022 roku)

Ochotnicza Straż Pożarna w Pątnowie powstała w 1917 r. z potrzeby zorganizowania gaszenia pożarów i ich zapobiegania. Pierwszym naczelnikiem był Mieczysław Krzyżanowski, który po stracie dużego majątku dołożył wszelkich starań, aby założyć straż ogniową. Prezesem z kolei została proboszcz młodej parafii ks. Leopold Berent, który przeznaczył na budowę pierwszej remizy strażackiej deski z rozbiórki drewnianego XVI- wiecznego  kościółka, rozpoczynając w tym samym roku budowę murowanego kościoła. Remiza stanęła na polu Antoniego Madeły, długoletniego sołtysa Pątnowa.

Duże zasługi w utworzeniu jednostki miał też zarząd gminy, który wówczas reprezentował przez niemal cały okres międzywojenny wójt gminy Kamionka Antoni Dubas, będący także prezesem jednostki. W okresie okupacji Niemcy rozebrali remizę, a symbol straży pożarnej zniszczyli. W 1948 r. poświęcono nowy sztandar, a kilka lat później rozpoczęto w czynie społecznym i przy wsparciu Gromadzkiej Rady Narodowej budowę nowej remizy strażackiej. Na początku lat 70-tych jednostka liczyła zaledwie 18 członków czynnych i skład ten nie przekraczał nigdy 30 osób.

W 1972r. na święto odrodzenia jednostka otrzymała pierwszy samochód bojowy- Stara 21, a w 1987 r. nowoczesny, trzyletni samochód bojowy Star 244L, który jest w posiadaniu jednostki po dziś dzień. W 2001 r. pątnowską jednostkę włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2006 r. zmodernizowano remizę, a gmina zakupiła kolejny samochód pożarniczy Gazela.

W 2017 r. OSP w Pątnowie obchodziła 100-lecie istnienia W 2019 r. W celu podniesienia zdolności operacyjno-bojowej jednostki oraz wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Pątnów jednostka przy współfinansowaniu: Gminy Pątnów, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiła nowy samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO FLD3C.

Od 2022 roku funkcję naczelnika pełni Jakub Cichoń

OSP Popowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Popowicach powstała w 1928 r. z inicjatywy nauczyciela Andrzeja Cichonia oraz Józefa Białasa, licząc w swych początkach 25 członków. W latach 1930-1933 została wybudowana drewniana remiza strażacka; w okresie II wojny światowej doszczętnie zburzona. W powojennej rzeczywistości uzupełniono sprzęt i umundurowanie.

W 1958 r. społeczeństwo ufundowało jednostce sztandar. Od 1972 r. zaczęła funkcjonować Młodzieżowa Drużyna OSP, która startując w zawodach gminnych i powiatowych odnosiła duże sukcesy. W 1975 r. wybudowano zbiornik przeciwpożarowy, a w 1980 garaże oraz rozbudowano salę. W 1985 r. władze Gminy Pątnów przekazały jednostce samochód bojowy „Żuk” A-15. W latach 1996-1999 rozbudowano i zmodernizowano strażnicę. Z okazji 75-lecia przekazano jednostce wóz bojowy Star 244, który otrzymał imię „Czesław” na cześć zasłużonego dla jednostki dh Czesława Białasa.

W roku 2007 zakupiono umundurowanie i dokonano remontu sali głównej i sali na podwyższeniu. Duże zaangażowanie młodych druhów zasilających jednostkę od 2013 r. pozwoliło uzyskać z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na rok 2018 grant w wysokości 47 tys. zł na projekt pt. „Zagospodarowanie przestrzeni w formie miejsca rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Popowicach”. Bardzo odmłodzona jednostka liczy 28 druhów. Od kilku lat organizuje w swojej remizie dyskoteki dla młodzieży oraz jako jedyna prowadzi działalność gospodarczą.

Skład zarządu:

Prezes: Damian Kula
Wiceprezes: Mirosław Wiatr
Z-ca Naczelnika: Antoni Kędzia
Naczelnik: Mateusz Janicki
Skarbnik: Mirosław Grondys
Gospodarz: Michał Kędzia

OSP Załęcze Małe

OSP Załęcze Małe zostało założone w 1956 r. z powodu wielu zagrożeń pożarami, gdyż zabudowa wioski była jeszcze drewniana, nierzadko kryta strzechą słomianą. 27 lutego 1956 r. na zebraniu wiejskim wybrano pierwszy zarząd spośród mieszkańców chętnych do działania, w skład którego wchodzili: Władysław Cieśla – prezes, Stefan Kaczmarek – zastępca prezesa, Franciszek Cieślak – naczelnik, Tadeusz Ścigała – zastępca naczelnika, Wacław Ignasiak – skarbnik, Józef Pinkosz – sekretarz, Antoni Kukuła – gospodarz.

Jednostka liczyła 16 członków. Społeczeństwo przekazało stary barak, który stał się pierwszą remizą strażacką, zakupiono pierwszą syrenę ręczną, aby można było alarmować o wybuchu pożaru, a także czapki dla swoich członków, aby mogli odróżniać się od cywilów, bowiem nie mieli mundurów. Z czasem wybudowano nowy garaż, aby można było gromadzić sprzęt pożarowy, w tym odkupioną od OSP Parzymiechy sikawkę ręczną. W 1962 r. kupiono pierwszą motopompę M 400 oraz węże, co przyczyniło się do skuteczniejszego gaszenia pożaru. 1969 r. Załęcze Małe zostaje zelektryfikowane, co poprawia skuteczność alarmowania za pomocą syreny elektrycznej.

W 1970 r. zakupiono nową motopompę M 800. W 1984 r. podjęto uchwałę i od wmurowania aktu 2 maja rozpoczęto budowę nowej remizy. Większość prac zostało wykonane przez druhów-strażaków w czynie społecznym. 20 lipca 1986 na 30-lecie istnienia OSP Dom Ludowo-Strażacki zostaje oddany do użytku. W latach 1987-1989 społeczeństwo wioski przy udziale strażaków czynnie wspiera budowę kościoła. W 1990 r. zakupiono i poświęcono sztandar jednostki a także zakupiono od wojska samochód bojowy z autopompą, który służy do dziś. W 2006 r. Urząd Gminy w Pątnowie przekazał jednostce nowy samochód bojowy lekki marki Gazela a także uroczyście obchodzono 50-lecie OSP Załęcze Małe. Wieloletnim (46lat) zasłużonym druhem był naczelnikiem Antoni Jarząb oraz Stanisław Kiedos.

Obecnie po jego śmierci funkcję  prezesa pełni Piotr Klara, naczelnika – Marek Ignasiak. Jednostka liczy 43 druhów.

OSP Załęcze Wielkie

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Załęczu Wielkim sięgają czasów II wojny światowej i roku 1942, kiedy to władze okupacyjne zarządziły utworzenie jednostki do gaszenia pożarów w terenie mocno zalesionym. Chociaż pierwsze komendy wydawane były w języku niemieckim, założenia i idee druhów strażaków skierowane były dla dobra lokalnego społeczeństwa.

Założycielem jednostki był Antoni Łyczko, liczyła 12 członków, ale nie posiadała zarządu. Pierwsze legalne zebranie odbyło się trzy lata później, 10 czerwca 1945 r., kiedy to powołano pierwszy zarząd OSP w składzie: Jan Sobera – prezes, Jan Klimas – komendant, Wincenty Mucha – sekretarz, Antoni Kołodziej – gospodarz, Antoni Łyczko – skarbnik. Jednostka liczyła 20 osób, nie posiadała żadnego sprzętu ani bazy.

Zebrania odbywały się w prywatnych domach. Pierwszą strażnicę wybudowano w 1949 r., zakupiono też z własnych środków sikawkę ręczną, umundurowanie dla 12 osób i wóz konny. Pod koniec lat 70. dobudowano garaż na samochód bojowy oraz pomieszczenie na Klub Książki i Prasy, często przez mieszkańców odwiedzany w czasie jesiennych i zimowych wieczorów. W 1979 r. mieszkańcy sołectwa ufundowali dla jednostki sztandar, który został w tym samym roku poświęcony.

Pierwszymi wozami bojowymi wykorzystywanymi w akcji był Żuk, następnie Star 21-29  i od 2005 r. średni wóz bojowy Star 11-42. W latach 2008-2010 staraniem OSP wybudowano nowy garaż m.in. dzięki wsparciu funduszów europejskich z programu Odnowa i rozwój obszarów wiejskich. W 2011 r. przeniesiono się ze starej strażnicy do nowego garażu. Jednostka liczy obecnie 30 druhów, jej prezesem jest od 1986 r. Stanisław Gawlak, naczelnikiem Bogdan Polak.