Organizacje Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie KRAS

Adres: Załęcze Małe 35, 98-335 Pątnów
Przewodniczący: Sławomir Cieśla

Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Pątnowie

Adres: Pątnów 72, 98-335 Pątnów
Prezes: Danuta Plewa

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pątnów

Adres: Pątnów 23A, 98-335 Pątnów
Prezes: Janusz Graczyk

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Pątnów Moja Mała Ojczyzna

Adres: Załęcze Małe 33, 98-335 Pątnów
Prezes: Rafał Ciupa

Kółko Rolnicze w Kamionce

Adres: Kamionka 47A, 98-335 Pątnów
Sekretarz: Mieczysław Spich

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Kałuże i Doliny Objawienia

Adres: Kałuże 33, 98-335 Pątnów
Prezes: Magdalena Łuczak-Kowalińska

Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodzin – BURSZTYNEK

Adres: Pątnów 326A, 98-335 Pątnów
Prezes: Małgorzata Kalemba

Stowarzyszenie Nadwarciańska Kraina

Adres: Pątnów 31, 98-335 Pątnów
Prezes: Krzysztof Konieczny