Sołectwa

Bieniec

Sołtys: Stanisław Knetki
Liczba mieszkańców: 516

Dzietrzniki

Sołtys: Dorota Pęcherczyk
Liczba mieszkańców: 1048

Grabowa

Sołtys: Czesław Rogala
Liczba mieszkańców: 77

Grębień

Sołtys: Paweł Madeła
Liczba mieszkańców: 567

Józefów

Sołtys: Alicja Gońda
Liczba mieszkańców: 127

Kałuże

Sołtys: Zygmunt Plewa
Liczba mieszkańców: 240

Kamionka

Sołtys: Mieczysław Spich
Liczba mieszkańców: 600

Kluski

Sołtys: Marzena Antończak
Liczba mieszkańców: 87

Pątnów

Sołtys: Ryszard Kabała
Liczba mieszkańców: 1486

Popowice

Sołtys: Ryszard Nowak
Liczba mieszkańców: 530

Załęcze Małe

Sołtys: Kornelia Stykała
Liczba mieszkańców: 805

Załęcze Wielkie

Sołtys: Henryk Sobera
Liczba mieszkańców: 394