REALIZOWANE PROJEKTY

Gmina Pątnów stara się efektywnie wykorzystywać pojawiające się możliwości pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć, zarówno inwestycyjnych, jak i tzw. działań miękkich, nie związanych z budową infrastruktury. Daje nam to większe możliwości realizacji szerszego wachlarza ciekawych przedsięwzięć na rzecz poprawy standardu życia naszych mieszkańców.