Rada Gminy

Pietrzyński Grzegorz - Przewodniczący Rady Gminy Pątnów

Pietrzyński Grzegorz

Radny Okręgu Wyborczego nr 9

e-mail: [email protected]

Salamon Jan - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pątnów

Salamon Jan

Radny Okręgu Wyborczego nr 8

e-mail: [email protected]

Panek Ewelina - Radny Okręgu Wyborczego nr 1

Panek Ewelina

Radna Okręgu Wyborczego nr 1

e-mail: [email protected]

Krzemiński Sławomir - Radny Okręgu Wyborczego nr 2

Krzemiński Sławomir

Radny Okręgu Wyborczego nr 2

e-mail: [email protected]

Orzeszyna Artur - Radny Okręgu Wyborczego nr 3

Orzeszyna Artur

Radny Okręgu Wyborczego nr 3

e-mail: [email protected]

Łuczak Jolanta - Radna Okręgu Wyborczego nr 4

Łuczak Jolanta

Radna Okręgu Wyborczego nr 4

e-mail: [email protected]

Madeła Paweł - Radny Okręgu Wyborczego nr 5

Madeła Paweł

Radny Okręgu Wyborczego nr 5

e-mail: [email protected]

Gońda Alicja - Radna Okręgu Wyborczego nr 6

Gońda Alicja

Radny Okręgu Wyborczego nr 6

e-mail: [email protected]

Plewa Zygmunt - Radny Okręgu Wyborczego nr 7

Plewa Zygmunt

Radny Okręgu Wyborczego nr 7

e-mail: [email protected]

Janik Michał - Radny Okręgu Wyborczego nr 10

Janik Michał

Radny Okręgu Wyborczego nr 10

e-mail: [email protected]

Stasiak Grzegorz - Radny Okręgu Wyborczego nr 11

Stasiak Grzegorz

Radny Okręgu Wyborczego nr 11

e-mail: [email protected]

Łuczak Jarosław - Radny Okręgu Wyborczego nr 12

Łuczak Jarosław

Radny Okręgu Wyborczego nr 12

e-mail: [email protected]

Stykała Kornelia - Radny Okręgu Wyborczego nr 13

Stykała Kornelia

Radna Okręgu Wyborczego nr 13

e-mail: [email protected]

Klara Piotr - Radny Okręgu Wyborczego nr 14

Klara Piotr

Radny Okręgu Wyborczego nr 14

e-mail: [email protected]

Walaszczyński Tomasz – Radny Okręgu Wyborczego nr 15

Walaszczyński Tomasz

Radny Okręgu Wyborczego nr 15

e-mail: [email protected]