Insygnia gminy

Herb gminy Pątnów przedstawia w błękitnym polu stylizowany zegar słoneczny w złotym kolorze. Pochodzi on od symbolu jednej z najstarszych ceglanych budowli na terenie gminy Pątnów, tj. dworu murowanego z lat 1555-1559 wybudowanego przez arcybiskupów gnieźnieńskich w miejscowości Kamionka.

Z dokumentów zachowanych w Muzeum Ziemi Wieluńskiej wynika, iż Kamionka była w XV w. własnością arcybiskupa gnieźnieńskiego, a w 1460 r. kapituła gnieźnieńska nadała jej symbol zegara słonecznego jako znak odróżniający Kamionkę od innych miejscowości. Następnie zegar taki wmurowano we frontową ścianę dworu. W 1991 r. na podstawie odpowiedniej uchwały symbol zegara słonecznego przyjęła za swój symbol herbowy Gmina Pątnów.

Herb Gminy Pątnów

Herb Gminy Pątnów - kolor

Logo gminy Pątnów

Logo Gminy Pątnów - kolorowe