🇵🇱 Ulotka informacyjna KGP dot. działań profilaktycznych mających na celu zwrócenie szczególnej uwagi na proceder handlu ludźmi oraz cyberzagrożenia (w tym fake newsy oraz dezinformację) 🇺🇦 Інформаційна листівка КГП про превентивні дії, спрямовані на привернення особливої ​​уваги до практики торгівлі людьми та кіберзагроз (включаючи фейкові новини та дезінформацію)
🇵🇱 Ulotka informacyjna KGP dot. działań profilaktycznych mających na celu zwrócenie szczególnej uwagi na proceder handlu ludźmi oraz cyberzagrożenia (w tym fake newsy oraz dezinformację) 🇺🇦 Інформаційна листівка КГП про превентивні дії, спрямовані на привернення особливої ​​уваги до практики торгівлі людьми та кіберзагроз (включаючи фейкові новини та дезінформацію)