Nadanie stadionowi w Pątnowie imienia Ryszarda Sztuki

Nadanie stadionowi w Pątnowie imienia Ryszarda Sztuki

 

W niedzielę 16 czerwca br. podczas Biegu Traktem św. Rocha miało miejsce nadanie stadionowi imienia Ryszarda Sztuki oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Na tą niezwykłą uroczystość przybyli zaproszeni goście m.in. rodzina śp. Ryszarda Sztuki, Pan Edward Kiedos radny Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz radni z terenu gminy Pątnów.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pątnowie Pan Andrzej Łuszczyk, następnie przekazał głos Przewodniczącemu Rady Gminy Pątnów Panu Grzegorzowi Pietrzyńskiemu. Przewodniczący odczytał treść uchwały podjętej przez Radę Gminy Pątnów wraz z uzasadnieniem. Żona śp. Ryszard Sztuki wraz z Wójtem Gminy Pątnów Jackiem Olczykiem, Przewodniczącym Rady Gminy Pątnów Grzegorzem Pietrzyńskim oraz Radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego Panem Edwardem Kiedosem dokonali oficjalnego odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Następnie głos zabrał Pan Wójt oraz córka Ryszarda Sztuki. Nie obyło się bez złożenia kwiatów pod tablicą.

Ryszard Sztuka był zasłużonym działaczem sportowym, nauczycielem oraz trenerem. Cieszymy się, że w ten sposób możemy upamiętnić jego zasługi dla społeczeństwa. Na tą okoliczność została wydana również ulotka, która znajduje się poniżej.