,,Nowy zawód – Nowa Lepsza Przyszłość” – HARMONOGRAM KURSU KOSMETYCZNEGO

,,Nowy zawód – Nowa Lepsza Przyszłość” – HARMONOGRAM KURSU KOSMETYCZNEGO

obrazek

Kurs kosmetyczny w ramach Projektu ,,Nowy zawód – Nowa Lepsza Przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027.Program FELD.00.00, priorytet FELD.07,,Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, działanie: FELD.07.05,,Integracja i społeczeństwo obywatelskie”,

numer naboru FELD.07.05 – IP.01-001/23, zakres interwencji: Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji,

numer projektu: FELD.07.05-IP.01-0076/23.

KURS KOSMETYCZNY

Czerwiec 2024

l.p Data kursu Godziny kursu Liczba godzin
1 05.06.2024 r. do 11.06.2024 r. 8.00 – 13.00 25 h  ( 5 dni po 5h)
2 17.06.2024 – 21.06.2024      8.00-13.00 25 h  ( 5 dni po 5h)
3 24.06.2024 – 28.06.2024 8.00-13.00 25 h   (5 dni po 5h)
3 Razem 75h

Kurs odbywać się będzie w budynku salonu kosmetycznego ESTETIC w Wieluniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13, 98 – 300 Wieluń

Lipiec 2024

l.p Data kursu Godziny kursu Liczba godzin
1 15.07.2024 – 19.07.2024 8.00-13.00 25 h    (5 dni po 5h)
2 22.07.2024 – 26.07.2024 8.00-13.00 25 h    (5 dni po 5h)
3 29.07.2024 – 31.07.2024 8.00-13.00 15 h    (3 dni po 5h)
Razem 65 h

Kurs odbywać się będzie w budynku salonu kosmetycznego ESTETIC w Wieluniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13, 98 – 300 Wieluń

Sierpień 2024

l.p Data kursu Godziny kursu Liczba godzin
1 01.08.2024 – 02.08.2024 8.00-13-00 10    (2 dni po 5h)
2 05.08.2024 – 09.08.2024 8.00-13.00 25    (5 dni po 5h)
3 19.08.2024 – 23.08.2024 8.00-13.00 25   (5 dni po 5h)
Razem 60h

Kurs odbywać się będzie w budynku salonu kosmetycznego ESTETIC w Wieluniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13, 98 – 300 Wieluń

Wrzesień 2024

l.p Data kursu Godziny kursu Liczba godzin
1 02.09.2024 – 06.09.2024 8.00-13.00 25h    (5 dni po 5h)
2 09.09.2024 – 13.09.2024 r. 8.00-13.00 25h   (5 dni po 5h)
Razem 50h

Kurs odbywać się będzie w budynku salonu kosmetycznego ESTETIC w Wieluniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13, 98 – 300 Wieluń

Październik 2024

l.p Data kursu Godziny kursu Liczba godzin
1 07.10.2024 – 11.10.2024 8.00 – 13.00 25h  (5 dni po 5h)
Razem 25h

Kurs odbywać się będzie w budynku salonu kosmetycznego ESTETIC w Wieluniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13, 98 – 300 Wieluń