KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

Wójt Gminy Pątnów informuje, że do dnia 17 czerwca 2024r. mieszkańcy i właściciele nieruchomości na terenie miejscowości Załęcze Wielkie mogą zapoznać się z poprawioną koncepcją dotyczącą opracowywanej dokumentacji projektowej dla następujących zadań inwestycyjnych:

  1. Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze Wielkie
  2. Budowa dróg gminnych w miejscowości Załęcze Wielkie

Koncepcja dostępna jest w Urzędzie Gminy Pątnów (pokój 203) oraz jako załącznik do niniejszego komunikatu. Ewentualne uwagi do koncepcji można zgłaszać na piśmie do dnia 17.06.2024r.

Wójt Gminy Pątnów

   /-/ Jacek Olczyk

Załączniki:

Załęcze_W_koncepcja_v.4-wydruk całość 914×1300 strona prawa.pdf
Załęcze_W_koncepcja_v.4-wydruk 420×580 do rzeki.pdf
Załęcze_W_koncepcja_v.4-wydruk całość 914×1300 cześć lewa.pdf