ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE dotyczące projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej na lata 2023- 2030 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE  dotyczące projektu  Strategii rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej na lata 2023- 2030 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu prezentującym projekt Strategii rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej na lata 2023 – 2030.  

Spotkanie odbędzie się 10 czerwca 2024 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Pątnowie, w sali naradb (adres: Pątnów 48, 98-335 Pątnów)

Celem spotkania jest przedstawienie Państwu kluczowych założeń strategii, mających na celu rozwój regionu ziemi wieluńskiej.  Poprzez udział w spotkaniu mają Państwo możliwość zgłosić swoje sugestie do projektowanego dokumentu, a tym samym uczestniczyć w kształtowaniu strategii rozwoju ponadlokalnego.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorców, mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem Gminy Pątnów, Powiatu Wieluńskiego a także wszystkich zainteresowanych rozwojem regionu ziemi wieluńskiej!

Program spotkania:

14:00 – 14:10 Powitanie uczestników – Wójt Gminy Pątnów
14:10 – 14:30 Prezentacja projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej na lata 2023-2030 – przedstawiciel Pheno Horizon OLP sp. z o.o.
14:30 – 15:20 Otwarcie dyskusji i zbieranie uwag od mieszkańców
15:20 – 15:30 Podsumowanie i zamknięcia spotkania