KOMUNIKAT – KURENDA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

KOMUNIKAT – KURENDA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

 

Urząd Gminy Pątnów w dniach od 24 czerwca do 28 czerwca  2024 roku organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych na terenie naszej gminy. Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.

Odpady w wyznaczonych dniach należy wystawić przed posesją, w miejscu niepowodującym utrudnień dla ruchu drogowego i umożliwiającym załadunek.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

  • Meble i inne odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy  stolarki, okna, dywany, wykładziny itp.),
  • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, kuchenki, radia, drukarki, odkurzacze itp. sprzęt RTV i AGD),
  • Urządzenia zawierające freony (lodówki itp.),
  • Zużyte opony (rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ani rolniczej).

Rodzaje odpadów, które nie będą odbierane.:

  • Gruz, materiały budowlane np.: cegła,
  • Odzież,
  • Szkło luzem,
  • Opakowania po farbach i lakierach,
  • Odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
  • Odpady zawierające azbest /np.: eternit/ i inne niebezpieczne niewymienione.

Odpady należy wystawić do godziny  6ºº rano.  Odpady wystawione po tym czasie mogą nie być odebrane.

Zbiórka jest nieodpłatna dla wszystkich mieszkańców gminy Pątnów.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: (044) 635-37-12 wew. 47 (EKO-REGION)  bądź (043) 88-65-220 wew. 15 (Urząd Gminy Pątnów).

 

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Lp. Miejscowość Termin wywozu odpadów
1. Pątnów (w tym domy od nr 321 do 335), Bieniec 24.06.2024 r. (poniedziałek)
2. Załęcze Wielkie, Załęcze Małe, Cieśle, Troniny, Gligi, Madeły, Bukowce 25.06.2024 r. (wtorek)
3. Dzietrzniki, Budziaki, Kałuże, Kluski, Grabowa 26.06.2024 r. (środa)
4. Grębień, Józefów 27.06.2024 r. (czwartek)
5. Kamionka, Popowice 28.06.2024 r.  (piątek)