Umowa na modernizację boiska w Dzietrznikach podpisana!

Umowa na modernizację boiska w Dzietrznikach podpisana!

22 kwietnia br. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, na dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie i modernizacja boiska w Dzietrznikach”. Gmina Pątnów otrzymała pomoc finansową w ramach programu „Infrastruktura sportowa PLUS”.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentów potrzebnych do ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

  • roboty rozbiórkowe,
  • wykonanie nowych nawierzchni,
  • wyposażenie sportowe oraz malowanie linii,
  • wykonanie wjazdu z płyt ażurowych,
  • remont ogrodzenia.

Obiekt zostanie wyposażony w dwie bramki do piłki nożnej wraz z siatkami, a boisko będzie ogrodzone piłkochwytami.

Roboty mają zakończyć się pod koniec sierpnia, tak by dzieci od 1 września mogły korzystać z nowo wybudowanego boiska.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – REMONT BOISKA PRZY SZKOLE W DZIETRZNIKACHPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARCHITEKTONICZNA REMONT BOISKA PRZY SZKOLE W DZIETRZNIKACH