Kanalizacja sanitarna w gm. Pątnów – prace postępują!

Kanalizacja sanitarna w gm. Pątnów – prace postępują!

Prace związane z realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice – etap I oraz rozbudowa sieci wodociągowej Dzietrzniki-Kusik” postępują. Zaawansowanie prac prezentuje się w następujący sposób: wykonano 49% tj. 1472 mb kolektora o śr. 200 i 160-20% tj. 207 mb. Wykonawca poinformował Gminę Pątnów, iż prace związane z rozbudową sieci wodociągowej Dzietrzniki-Kusik rozpoczną się zgodnie z harmonogramem tj. w pierwszej połowie maja.

Dofinansowanie na realizację ww. inwestycji otrzymaliśmy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel:

Rozwój infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Pątnów poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej.