I Sesja Rady Gminy Pątnów IX kadencji w latach 2024-2029

I Sesja Rady Gminy Pątnów IX kadencji w latach 2024-2029

 

W dniu 06.05.2024 r. po raz pierwszy w kadencji 2024-2029 zebrali się na sesji nowo wybrani radni gminy Pątnów w 14-osobowym składzie (Alicja Gońda, Michał Janik, Piotr Klara, Sławomir Krzemiński, Jolanta Łuczak, Paweł Madeła, Artur Orzeszyna, Ewelina Panek, Grzegorz Pietrzyński, Zygmunt Plewa, Jan Salamon, Grzegorz Stasiak, Kornelia Stykała, Tomasz Walaszczyński). Nieobecny był na sesji jeden radny elekt – Jarosław Łuczak, który złoży ślubowanie podczas kolejnego posiedzenia rady.

W sesji uczestniczyli wszyscy kierownicy referatów urzędu gminy oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Wśród gości zaszczycił nas swoją obecnością Edward Kiedos radny elekt do Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Po odebraniu zaświadczeń od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej  w Pątnowie Oliwii Kowal i złożeniu ślubowania radni wybrali przewodniczącego i jego zastępcę. Ślubowanie złożył również Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk.

Na przewodniczącego Rady Gminy Pątnów został wybrany Pan Grzegorz Pietrzyński, pełniący tą funkcję również w poprzedniej kadencji, natomiast zastępcą przewodniczącego został Pan Jan Salamon.

Po podjęciu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, Pan Grzegorz Pietrzyński przejął prowadzenie obrad od radnego seniora Pana Zygmunta Plewy.

Radni wybrali również składy Komisji działających przy Radzie.

Komisja rewizyjna:

 • Grzegorz Stasiak – Przewodniczący
 • Alicja Gońda
 • Michał Janik
 • Kornelia Stykała
 • Piotr Klara

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

 • Zygmunt Plewa- Przewodniczący
 • Ewelina Panek
 • Artur Orzeszyna
 • Tomasz Walaszczyński

Komisja Rozwoju Gminy Pątnów:

 • Jolanta Łuczak
 • Sławomir Krzemiński
 • Jan Salamon

Na zakończenie były gratulacje dla wójta i przewodniczącego oraz plany na kadencję 2024-2029.