Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”

Wójt Gminy Pątnów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji i zgłoszenie do dofinansowania w ramach „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” w związku z podjęciem uchwały nr LXXIII/402/24 Rady Gminy Pątnów z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Pątnów oraz uchwały nr LXXIV/412/24 Rady Gminy Pątnów z dnia 27 marca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Pątnów.

Wnioski należy składać w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w życie uchwały nr LXXIV/412/24 Rady Gminy Pątnów z dnia 27 marca 2024 r. tj. od 02.05.2024 r.

Wójt Gminy Pątnów
/-/ Jacek Olczyk

Ogłoszenie o naborze.docx

Wniosek o udzielenie dotacji.docx

UCHWAŁA NR LXXIII/402/24 RADY GMINY PĄTNÓW z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Pątnów

UCHWAŁA NR LXXIV/412/24 RADY GMINY PĄTNÓW z dnia 27 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Pątnów