Majowe święta narodowe

Majowe święta narodowe

 

1 maja to Święto Pracy, które obchodzone jest na całym świecie jako dzień upamiętnienia walki robotników o godne warunki pracy i godziwe wynagrodzenie. W Polsce jest to również okazja do świętowania i odpoczynku. Jednym z symboli tego dnia jest wywieszenie flagi narodowej, co jest wyrazem patriotyzmu i szacunku dla historii kraju.

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi, który upamiętnia związane z barwami biało-czerwonymi wydarzenia historyczne oraz symbolizuje jedność narodu i dumę z przynależności do Polski.

Natomiast 3 maja to Święto Konstytucji, dzień upamiętniający uchwalenie przez Sejm Czteroletni w dniu 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znanej jako Konstytucja 3 Maja. To ważna data w polskiej historii, która symbolizuje wartości demokratyczne i wolności obywatelskie.

Zachęcam wszystkich mieszkańców gminy Pątnów do wywieszenia flagi narodowej na swoich posesjach oraz budynkach , aby uczcić te ważne dla naszej historii dni. Niech biało-czerwone barwy przypominają nam o naszej ojczyźnie, wartościach, które reprezentujemy oraz dumie z bycia Polakami.