“BITWA POD KLUSKAMI”

“BITWA POD KLUSKAMI”

W tym roku wspominamy 161. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, największego zrywu narodowego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Na powstanie styczniowe złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek, w których według dostępnych szacunków wzięło udział ponad 200 tysięcy osób.

Mogiła w lesie dzietrznickim, nieopodal Kałuż, istnieje od kilkunastu lat i jest miejscem symbolicznym, oddalonym od miejsca faktycznej bitwy o kilka kilometrów. Ciała powstańców, według wspomnień, zostały na krótki czas złożone w lesie, na trasie między Kluskami a Dzietrznikami, by ostatecznie znaleźć się w wspólnej mogile na cmentarzu parafialnym w Dzietrznikach.

Bitwa pod Kluskami, przez historyków lokalizowana również pod Rudnikami, ze względu na bardziej rozpoznawalną, bo znacznie większą i leżącą w pasie przygranicznym miejscowość, przez ówczesnych korespondentów była od samego początku mocno komentowana w prasie ogólnopolskiej.

W ubiegłym roku odbyła się inscenizacja owej bitwy. Zachęcamy do obejrzenia rekonstrukcji bitwy nagranej w czasie zeszłorocznej rocznicy.

W miejscu bitwy, w lesie, niedaleko miejscowości Kluski została ustawiona w ubiegłym roku tablica upamiętniająca i opisująca to ważne wydarzenie, które miało miejsce w naszej gminie. Zapraszamy mieszkańców i turystów do poznawania pięknych zakątków gminy oraz do zgłębiania historii lokalnej.