Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

 

10 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. OTWP jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtującym umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciw pożarowej. Eliminacje zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych.

Reprezentanci gminy Pątnów na szczeblu powiatowym znaleźli się wśród najlepszych w obu kategoriach wiekowych

Kategoria klas I – IV

III MIEJSCE – Przemysław Świtała, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieńcu

Kategoria klas V – VIII

II MIEJSCE – Kacper Adamski, Zespół Szkół Samorządowych im. Władysława Jagiełły w Dzietrznikach

Dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do tegorocznych eliminacji.