Nowy zawód – Nowa Lepsza Przyszłość – zmiana harmonogramu doradztwa zawodowego

Nowy zawód – Nowa Lepsza Przyszłość – zmiana harmonogramu doradztwa zawodowego

obrazek

Doradztwo zawodowe w ramach Projektu “Nowy zawód – Nowa Lepsza Przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027. Program FELD.00.00, priorytet FELD.07,,Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, działanie: FELD.07.05,,Integracja i społeczeństwo obywatelskie”, numer naboru FELD.07.05 – IP.01-001/23, zakres interwencji: Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, numer projektu: FELD.07.05-IP.01-0076/23.

Zmianie ulega Harmonogram doradztwa zawodowego zamiast dnia 11.05.2024 r. zajęcia odbędą się dnia 18.05.2024 r. w godzinach 7 – 15

Zajęcia odbędą się na parterze budynku Urzędu Gminy w Pątnowie: 98 – 335 Pątnów, Pątnów 48