Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch +” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Grębieniu

Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch +” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Grębieniu

 

Dofinansowane przez Unię Europejską - Next GenerationEU

Dofinansowane przez Unię Europejską – Next GenerationEU

Nasz żłobek

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pątnów,

Przypominamy, iż Gmina Pątnów otrzymała dofinasowanie na utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, czyli utworzenie żłobka w Grębieniu, w ramach programu Maluch + 2022-2029 finansowanego ze środków KPO w kwocie 1 075 860,00 zł, z budżetu państwa w kwocie 145 155,03 zł oraz FERS na utrzymanie żłobka w ciągu 3 lat od momentu uruchomienia.

Nazwa zadania: „Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch +” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Grębieniu pod nr 107, 98-335 Pątnów”.

Głównymi celami zadania są:

  1. Zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3.
  2. Utworzenie miejsca opieki, które w przyjaznych, bezpiecznych i komfortowych warunkach pozwoli dzieciom na rozwój.
  3. Zapewnienie dzieciom opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej odpowiednio do potrzeb dziecka.
  4. Wsparcie rodziców w opiece nad dziećmi oraz umożliwienie im powrotu na rynek pracy.
  5. Ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem rodzinnym i domowym.

W związku z powyższym rozpoczęliśmy kolejny etap realizacji zadania. Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej. Obecnie odbywa się weryfikacja złożonych ofert na poszczególne części zadania inwestycyjnego w zakresie:

  • roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń i budową placu zabaw,
  • zakup mebli i wyposażenia,
  • zakup zabawek i pomocy dydaktycznych,
  • zakup sprzętu AGD,
  • zakup sprzętu IT.

O kolejnych postępach w realizacji projektu będziemy informować mieszkańców gminy Pątnów na bieżąco.

#FunduszeUE #NextGenerationUE