Umowa na realizację zadnia pn. „Przebudowa Publicznego Przedszkola w Grębieniu” podpisana

Umowa na realizację zadnia pn. „Przebudowa Publicznego Przedszkola w Grębieniu” podpisana

W marcu 2024 r. została podpisana umowa na realizację zadnia pn. „Przebudowa Publicznego Przedszkola w Grębieniu”.

W ramach inwestycji planuje się następujące rodzaje robót:

  • wykonanie instalacji elektrycznej,
  • wykonanie instalacji sanitarnej: zewnętrzna i wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodna w tym hydrantowa, wentylacja mechaniczna;
  • roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane, wykończeniowe i malarskie, a także roboty porządkowe, utylizacyjne i montażowe.

Zmodernizowane zostaną również pomieszczenia takie jak sekretariat, dwie sale zajęć dla dzieci, wc dla przedszkolaków, pomieszczenia socjalne wraz z zapleczem dla personelu,  szatnia przedszkolaków wraz z ciągami komunikacyjnymi. Zakupione będzie także niezbędne wyposażenie.

Na ten cel gmina Pątnów otrzymała promesę na kwotę 600 000,00 zł  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VIII.

Prace budowlane rozpoczynają się z dniem przekazania placu budowy tj. 2 kwietnia br. Całość inwestycji to kwota 736 138,27 zł. Wykonawcą robót jest firma CRK Management z siedzibą w Oleśnie. O postępie robót będziemy Państwa i informować w kolejnych artykułach na stornie internetowej lub w Biuletynie Informacyjnym Gminy  Pątnów.