Granty Sołeckie – przyznane!

Granty Sołeckie – przyznane!

Z początkiem br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zostało złożonych 11 zgłoszeń do naboru „Sołectwo na plus”. Wysoką ocenę Komisji Konkursowej, a co za tym idzie zaproszenie do złożenia wniosku na sfinansowanie zawartych w nim przedsięwzięć, otrzymało aż 10 Sołectw. Gmina Pątnów złożyła już stosowne wnioski.

Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowały się niżej wymienione Sołectwa:

  1. Bieniec – „Biesiadowanie w Bieńcu”,
  2. Grębień – „Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Grębieniu”
  3. Józefów – Miejsce spotkań w Józefowie
  4. Kałuże – „Doposażenie Sołeckiego Centrum w Kałużach”
  5. Kamionka – „Biesiadowanie we wsi Kamionka”
  6. Kluski – „Zakup namiotów wraz z wyposażeniem”
  7. Pątnów – „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pątnowie”
  8. Popowice – „Pod wspólnym dachem w Popowicach”
  9. Załęcze Małe – „Grillowanie na sołeckiej polanie”
  10. Załęcze Wielkie – „Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Załęczu Wielkim”

Jest nam niezmiernie miło, że aż tyle projektów zostało pozytywnie ocenionych. Ich realizacja  przyczyni się przede wszystkim do kształtowania i poprawy ładu przestrzennego poszczególnych sołectw oraz do zacieśnienia więzi między mieszkańcami wsi i zwiększenia oferty kulturalnej poszczególnych miejscowości.

Życzymy powodzenia w realizacji.