Boisko w Dzietrznikach zostanie zmodernizowane!

Boisko w Dzietrznikach zostanie zmodernizowane!

Długo czekaliśmy na możliwość urządzenia terenu sportowego przy szkole w Dzietrznikach. W końcu udało się pozyskać dofinansowanie na modernizację boiska. Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie i modernizacja boiska w Dzietrznikach” został pozytywnie oceniony przez komisję konkursową, w związku z czym przyznano nam dotację celową w wysokości 265 000,00 zł na realizację projektu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

  • roboty rozbiórkowe,
  • wykonanie nowych nawierzchni,
  • wyposażenie sportowe oraz malowanie linii,
  • wykonanie wjazdu z płyt ażurowych,
  • remont ogrodzenia.

Obiekt zostanie wyposażony w dwie bramki do piłki nożnej wraz z siatkami, a boisko będzie ogrodzone piłkochwytami.

Aktualnie czekamy na zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie i ogłoszenie przetargu na realizację ww. zadania.