“Ogród na skarpie”

“Ogród na skarpie”

W grudniu 2023 roku, złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Ogród na skarpie”. Przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu terenu przed Urzędem Gminy w Pątnowie. Wyschnięte trawniki zostaną zmienione w wielogatunkowe rabaty, które zostaną obsadzone ciekawymi roślinami, co pozwoli na ograniczenie strat wody opadowej, umocnienie rabat tarasowych, wzrost populacji np. owadów. Zadanie obejmuje także pielęgnację istniejącego drzewostanu oraz utworzenie remizy dla ptaków zamieszkujących okoliczne tereny. Wśród krzewów i bylin będzie  postawiony hotel dla owadów.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i 15 marca Gmina Pątnów zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Dofinansowanie na realizację zadania wynosi 170 000,00 zł.

W ciągu najbliższych miesięcy zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę projektu. Mamy nadzieję, że naszym mieszkańcom spodoba się zagospodarowany pięknie teren. Już dziś nie możemy się doczekać.