Przedłużony termin składania wniosków o demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z tereny gminy Pątnów

Przedłużony termin składania wniosków o demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z tereny gminy Pątnów

 

Do 13 marca do godz. 15.00 został przedłużony termin składania wniosków o demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z tereny gminy Pątnów.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Pątnowie, I piętro, pok. 103.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z panią Magdaleną Więcław, tel. 43/886 52 20 wew.11