Informacja o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia na terenie gminy Pątnów.

Informacja o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia na terenie gminy Pątnów.

Wójt Gminy Pątnów na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1389) i na podstawie złożonego do tutejszego Urzędu Gminy w dniu 07 marca 2024 r.  zawiadomienia, informuje o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, którego celem jest manifestacja w sprawie niezadowolenia rolników z polityki Unii Europejskiej. W związku z tym mogą nastąpić poważne utrudnienia w poruszaniu się drogą krajową nr 43 na terenie gminy Pątnów.

Miejsce zgromadzenia: przejazd ciągników drogą krajową nr 43 oraz drogą powiatową Dzietrzniki – Załęcze Wielkie.

Termin zgromadzenia: od 14.03.2024 r., do 06.04.2024 r.

Przewidywany czas trwania zgromadzenia: od 10.00 do 17.00 kilka razy w ciągu miesiąca.