KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

Wójt Gminy Pątnów informuje, że w dniu 28 lutego 2024 r. w Publicznym Przedszkolu w Załęczu Wielkim odbyły się konsultacje z mieszkańcami Załęcza Wielkiego dotyczące opracowywanych dokumentacji projektowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Załęcze Wielkie
2. Budowa dróg gminnych w miejscowości Załęcze Wielkie

Podczas spotkania można było zapoznać się z przebiegiem sieci kanalizacyjnej oraz koncepcją projektu dróg gminnych, a także wypowiedzieć się w sprawie zaproponowanych lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych oraz projektowanych zjazdów do posesji.

Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, mogą zapoznać się z prezentowanymi materiałami w wersji elektronicznej dostępnej jako załącznik do niniejszego komunikatu lub z wersją papierową dostępną w Urzędzie Gminy Pątnów (pokój nr 203) w dniach od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. Ewentualne uwagi do projektów można składać na piśmie do dnia 15 marca 2024 r.

Komunikat.pdf
Rys. nr 1.1.pdf
Rys. nr 1.2.pdf
Rys. nr 1.3.pdf